THỰC HIỆN CÔNG KHAI

ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NỘI DUNG CÔNG KHAI

 

I. CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

I.1.   Chuẩn đầu ra của các ngành

       (Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ - HVNG, ngày 09/12/2010)

    I.1.1.   Ngành Quan hệ Quốc tế

    I.1.2.   Ngành Kinh tế Quốc tế

    I.1.3.   Ngành Luật Quốc tế

    I.1.4.   Ngành Truyền thông Quốc tế 

    I.1.5.   Ngành Tiếng Anh

    I.1.6.   Ngành Tiếng Pháp

    I.1.7.   Phụ lục 1 (Kỹ năng tiếng Anh)

    I.1.8.   Phụ lục 2 (Kiến thức Tin học)

    I.1.9.   Phụ lục 3 (Kỹ năng tiếng Pháp)

I.2.   Cam kết chất lượng giáo dục 

       (Ban hành kèm theo Công văn số 974/CV/HVNG-ĐT, ngày 29/12/2014)

    I.2.1.   Ngành Quan hệ Quốc tế

          I.2.1.1. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Quan hệ Quốc tế - hệ Sau đại học

          I.2.1.2. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Quan hệ Quốc tế - hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình cử nhân Quan hệ Quốc tế

                 (3) Phụ lục II - Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục III - Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV - Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V - Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

         I.2.1.3. Ngành Quan hệ Quốc tế hệ Cao đẳng

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Quan hệ Quốc tế - hệ Cao đẳng

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình đào tạo hệ Cao đẳng

                 (3) Phụ lục II - Giảng viên giảng dạy

                 (4) Phụ lục III - Mục đích, nội dung môn học

                 (5) Phụ lục V - Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.2.   Ngành Kinh tế Quốc tế

         I.2.2.1. Ngành Kinh tế Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Kinh tế Quốc tế - hệ Sau đại học

         I.2.2.1. Ngành Kinh tế Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Kinh tế Quốc tế - hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II - Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục IV - Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (5) Phụ lục V - Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.3.   Ngành Luật Quốc tế

          I.2.3.1. Ngành Luật Quốc tế hệ Sau đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Luật Quốc tế - hệ Sau đại học 

          I.2.2.1. Ngành Luật Quốc tế hệ Đại học

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Luật Quốc tế - hệ Đại học

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II - Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (4) Phụ lục III - Đề cương chi tiết các môn học

    I.2.4.   Ngành Truyền thông Quốc tế

                 (1) Biểu mẫu 20 - Ngành Truyền thông Quốc tế

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình cử nhân Truyền thông Quốc tế

                 (3) Phụ lục II - Đội ngũ giáo viên

                 (4) Phụ lục III - Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV - Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V - Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

    I.2.5.   Ngành Ngôn ngữ Anh

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Ngôn ngữ Anh

                 (2) Phụ lục I - Nội dung chương trình

                 (3) Phụ lục II - Đội ngũ giáo viên

                 (4) Phụ lục III - Mục đích nội dung môn học

                 (5) Phụ lục IV - Lịch trình giảng dạy

                 (6) Phụ lục V-1 - Giáo trình do Khoa tiếng Anh biên soạn

                 (7) Phụ lục V-2 - Tài liệu tham khảo

                 (8) Phụ lục VI - Phương pháp đánh giá

    I.2.6.   Ngành Ngôn ngữ Pháp

                 (1) Biểu mẫu 20 – Ngành Ngôn ngữ Pháp

                 (2) Phụ lục II - Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn

                 (3) Phụ lục III - Mục đích nội dung môn học

                 (4) Phụ lục IV - Môn học và lịch trình giảng dạy

                 (5) Phụ lục V-1 - Giáo trình do Khoa tiếng Pháp biên soạn

                 (6) Phụ lục V-2 - Danh mục tài liệu tham khảo

                 (7) Phụ lục VI - Phương pháp đánh giá

I.3.   Một số tài liệu công khai khác

          - Biểu mẫu tổng hợp thông tin công khai năm học 2014-2015

          - Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo

          - Hội nghị, hội thảo:

                  + Năm 2008 - 2009         + Năm 2010 - 2011

                  + Năm 2012                   + Năm 2013                  + Năm 2014

          - Danh mục Luận án Tiến sĩ

          - Danh mục Luận văn Cao học

          - Danh mục Khóa luận Đại học

          - Phiếu điều tra việc làm

I.4.   Tỷ lệ tốt nghiệp năm 2014

         Biểu mẫu 21 (năm 2014)

II. CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

    II.1.  Biểu mẫu 22: Cơ sở vật chất (năm học 2014-2015)

    II.2.  Biểu mẫu 23: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên (năm học 2014-2015)

III. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

    III.1.  Quyết định ban hành khung học phí năm học 2014 - 2015

    III.2.  Biểu mẫu 24: Công khai tài chính năm học 2014 - 2015

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    IV.1.  Chương trình hành động về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Hội sách DAV “The hunt 2017” - Hội sách sinh viên, lan tỏa cộng đồng

Chương trình Hội sách DAV “The Hunt 2017” là bước tiếp nối thành công sau sự kiện “Sách và văn hóa đọc DAV 2014, 2015, 2016” - một hoạt động thường niên  của Thư viện Học viện Ngoại giao (HVNG), do Câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm mang lại sân chơi bổ íc...

Đối thoại Thường niên giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Lào năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 30/3/2017, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã tổ chức Đối thoại thường niên với đoàn Học viện Ngoại giao Lào (IFA - gồm 05 thành viên do Đại sứ Thieng Boupha, Giám đốc Học viện, dẫn đầu). Đoàn Học viện Ngoại giao Lào và các đại b...

NCS Lê Viết Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Viết Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06  với đề tài “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (...

NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế có bài viết trên tạp chí The Annals of Regional Science

         NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện ngoại giao mới đây đã có bài viết được đăng trên tạp chí The Annals of Regional Sciences, tạp chí danh giá và uy tín thế giới về chuyên ngành kinh tế vùng với chỉ số ảnh hưởng và số lượng trích nguồn ca...

Lễ trao Học bổng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, tại phòng Khánh tiết, Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức lễ trao học bổng Raymond Reamey 2016. Đến dự buổi lễ có cô Trần Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thầy Hoàng Văn Hanh – Trưởng Khoa Tiếng Anh kiêm Trưởng Phòng Đà...

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

NCS Nguyễn Phú Tân Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 02/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Phú Tân Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau chiến tranh lạnh”, dưới sự hướn...

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016 Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam (VLA) đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII với chủ đề “ Hợp tác vì an ninh và phát triển kh...

NCS Lê Chí Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 29/3/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Chí Dũng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube