Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế

Ngành đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Mã ngành:

Kinh tế quốc tế

Chính quy

60 31 01 06

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế đặt mục tiêu đào tạo cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích chuyên môn sâu về các vấn đề Kinh tế quốc tế ở bậc sau đại học; kỹ năng nghề nghiệp về kinh tế quốc tế để có thể làm việc độc lập trong nghiên cứu cũng như giảng dạy Kinh tế Quốc tế; sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành; có khả năng áp dụng tri thức vào thực tiễn công tác tại những ngành, nghề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế; đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng. Học viên theo học chương trình sẽ được đào tạo và định hướng để có thể rèn luyện, phát triển kỹ năng nghiên cứu các vấn đề khoa học nói chung và các vấn đề kinh tế quốc tế nói riêng một cách độc lập, tự giác và hiệu quả.

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Quốc tế (Tên tiếng Anh: Master degree in International Economics).

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế sẽ được thực hiện theo hình thức tập trung.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

02 năm.

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:

38 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:

Theo quy định ở Điều 6 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

5. CÁC MÔN THI TUYỂN:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Trung trình độ B1 khung Châu Âu

- Môn cơ bản: Toán kinh tế (180 phút)

- Môn cơ sở chuyên ngành: Kinh tế học (180 phút)

6. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

6.1. Quy trình đào tạo:

Đào tạo theo học chế tín chỉ.

6.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo quy định ở Điều 26 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011.

7. THANG ĐIỂM:            10/10

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:             38 Tín chỉ

* Danh mục học phần:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Môn học tiên quyết

Từng môn học

Loại giờ tín chỉ

Lên lớp

Tự học

Lý thuyết

Thực tập

Thảo luận

Phần 1

Khối kiến thức chung

3

         

1

Phương pháp NC KHXH

 

1

1

1

2

 

2

Triết học

3

1

1

1

2

 

Phần 2

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

25

         

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

12

         

2.1.1

Nhóm học phần bắt buộc

6

         

1

Kinh tế vi mô nâng cao

3

1

1

1

2

 

2

Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

1

1

1

2

 

2.1.2

Nhóm học phần tự chọn

6

         

1

Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ hội nhập

2

1

 

1

2

 

2

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao

2

1

 

1

2

 

3

Kinh tế lượng nâng cao

2

1

 

1

2

 

4

Chính sách công

2

1

 

1

2

 

5

Quản lý tài chính công

2

1

 

1

2

 

2.2

Kiến thức chuyên ngành

13

         

2.2.1

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

9

         

1

Thương mại quốc tế

2

1

 

1

2

 

2

Đầu tư quốc tế

2

1

 

1

2

 

3

Tài chính quốc tế

2

1

 

1

2

 

4

Các vấn đề Kinh tế đối ngoại Việt Nam

3

1

1

1

2

 

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

4

         

1

Kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia

2

1

 

1

2

 

2

Ngoại giao kinh tế

2

1

 

1

2

 

3

Chuyên đề: Các vấn đề hội nhập khu vực và các Tổ chức quốc tế

2

1

 

1

2

 

4

Chuyên đề: Những nhân tố kinh tế của các quốc gia đang phát triển

2

1

 

1

2

 

5

Chuyên đề: Năng lực cạnh tranh vùng

2

1

 

1

2

 

Phần 3

Luận văn

10

 

 

 

 

 

 

Tổng

38

         

* Điều kiện tổ chức lớp: Khối kiến thức tự chọn phải có ít nhất 25 học viên/lớp

* Cố vấn học tập: Khoa Đào tạo Sau Đại học phối hợp với các khoa chuyên môn hướng dẫn học viên đăng ký vào đầu mỗi học kỳ.

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN:

Chương trình được phân bổ theo 4 học kỳ. Trước mỗi học kỳ, học viên sẽ đăng ký tham gia học tại Khoa Đào tạo Sau đại học. Học kỳ cuối cùng dành cho viết luận văn và bảo vệ luận văn.

                                                                                                Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                            TS. Đặng Đình Quý

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

NCS Trần Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 22/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sự đa dạng tôn giáo ở Đông Nam Á đối với ti...

NCS Trần Nguyên Khang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 21/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Nguyên Khang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sức mạnh mềm của Pháp giai đoạn 1991-201...

Hội sách DAV “The hunt 2017” - Hội sách sinh viên, lan tỏa cộng đồng

Chương trình Hội sách DAV “The Hunt 2017” là bước tiếp nối thành công sau sự kiện “Sách và văn hóa đọc DAV 2014, 2015, 2016” - một hoạt động thường niên  của Thư viện Học viện Ngoại giao (HVNG), do Câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm mang lại sân chơi bổ íc...

Đối thoại Thường niên giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Lào năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 30/3/2017, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã tổ chức Đối thoại thường niên với đoàn Học viện Ngoại giao Lào (IFA - gồm 05 thành viên do Đại sứ Thieng Boupha, Giám đốc Học viện, dẫn đầu). Đoàn Học viện Ngoại giao Lào và các đại b...

NCS Lê Viết Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Viết Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06  với đề tài “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (...

NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế có bài viết trên tạp chí The Annals of Regional Science

         NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện ngoại giao mới đây đã có bài viết được đăng trên tạp chí The Annals of Regional Sciences, tạp chí danh giá và uy tín thế giới về chuyên ngành kinh tế vùng với chỉ số ảnh hưởng và số lượng trích nguồn ca...

Lễ trao Học bổng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, tại phòng Khánh tiết, Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức lễ trao học bổng Raymond Reamey 2016. Đến dự buổi lễ có cô Trần Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thầy Hoàng Văn Hanh – Trưởng Khoa Tiếng Anh kiêm Trưởng Phòng Đà...

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Nguyễn Khánh Nguyên Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện  Ngày 28/12/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Khánh Nguyên Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Chính sách của Trung Quốc đối với ...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube