Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

Ngành đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Mã ngành:

Quan hệ Quốc tế

Chính quy

60310206

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về Quan hệ Quốc tế có trình độ ở bậc sau đại học, kỹ năng nghề nghiệp đối ngoại thuần thục để có thể làm việc độc lập trong nghiên cứu cũng như giảng dạy Quan hệ Quốc tế và Chính sách Đối ngoại Việt Nam; có khả năng giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn liên quan đến lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế; đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế ở thời kỳ Đổi mới và hội nhập khu vực và thế giới, phục vụ một cách có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (MA degree in International Relations). Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế sẽ được thực hiện theo hình thức tập trung.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2 năm (nếu không hoàn thành trong thời gian đã nêu, kết quả học tập sẽ không được công nhận).

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

42 tín chỉ.

4. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN

Theo quy định ở Điều 6 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

5. CÁC MÔN THI TUYỂN

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, Trung trình độ C (tương đương với năm thứ 4 Học viện Ngoại giao);
- Môn cơ bản: Triết học;
- Môn cơ sở chuyên ngành: Lịch sử QHQT và Chính sách đối ngoại Việt Nam).

6. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

6.1. Quy trình đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ.

6.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo quy định ở Điều 26 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011.

7. THANG ĐIỂM:            10/10

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:                                                                      42 Tín chỉ

STT  Học phần Số tín chỉ Môn học tiên quyết
Từng môn học Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Tự học
Lý thuyết Thực tập Thảo luận

Phần 1

Khối kiến thức chung

3

 

 

 

 

 

1.1

 Triết học

3

1

1

1

2

 

Phần 2

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

30

 

 

 

 

 

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

18 

 

 

 

 

 

2.1.1

Nhóm học phần bắt buộc

9

 

 

 

 

 

1

Lịch sử Quan hệ Quốc tế hiện đại

3

1

1

1

2

 

2

Lý thuyết Quan hệ Quốc tế hiện đại

3

2

 

1

2

 

3

Lịch sử văn minh và sự tiến bộ xã hội

3

2

 

1

2

 

2.1.2

Nhóm học phần tự chọn

9

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Tự chọn bắt buộc (Học viên chọn 1 trong 2 học phần dưới đây)

3

 

 

 

 

 

1

Quan hệ Kinh tế Quốc tế

3

2

 

1

2

 

2

Luật pháp Quốc tế: các vấn đề đương đại

3

2

 

1

2

 

2.1.2.2

Tự chọn

6

 

 

 

 

 

3

Chính trị so sánh

2

1

 

1

1

 

4

Kinh tế đối ngoại Việt Nam

2

1

 

1

1

 

5

Thông tin đối ngoại

2

1

 

1

1

 

6

Truyền thông quốc tế

3

2

 

1

2

 

7

An ninh và xung đột trong QHQT sau Chiến tranh lạnh

2

1

 

1

1

 

8

Luật biển quốc tế

3

2

 

1

2

 

9

Luật thương mại quốc tế

2

1

 

1

1

 

2.2

Kiến thức chuyên ngành

12

 

 

 

 

 

2.2.1

Nhóm học phần bắt buộc

6

 

 

 

 

 

1

Chính sách Đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

3

2

 

1

2

 

2

Ngoại giao hiện đại

3

2

 

1

2

 

2.2.2

Nhóm học phần tự chọn

6

 

 

 

 

 

1

Chính trị  quốc tế đương đại

2

1

 

1

1

 

2

Giao thoa văn hoá và văn hoá đối ngoại

3

2

 

1

2

 

3

Các vấn đề toàn cầu trong QHQT đương đại

2

1

 

1

1

 

4

Chuyên đề nghiên cứu Mỹ

3

2

 

1

2

 

5

Chuyên đề nghiên cứu Trung Quốc

2

1

 

1

1

 

6

Chuyên đề nghiên cứu  Nga

2

1

 

1

1

 

7

Chuyên đề nghiên cứu châu Âu

2

1

 

1

1

 

8

Chuyên đề nghiên cứu ASEAN

3

2

 

1

2

 

9

Chuyên đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương

2

1

 

1

1

 

10

Vai trò của các tổ chức kinh tế quốc tế

3

2

 

1

2

 

Phần 3

Luận văn

9

 

 

 

 

 

 

Tổng số

42

 

 

 

 

 

  • Điều kiện tổ chức lớp: Khối kiến thức tự chọn phải có ít nhất 25 học viên/lớp
  • Cố vấn học tập: Khoa Đào tạo Sau Đại học phối hợp với các khoa chuyên môn hướng dẫn học viên đăng ký vào đầu mỗi học kỳ

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN

Chương trình được phân bổ theo 3 học kỳ. Hai học kỳ đầu, mỗi học kỳ tối đa 18 tín chỉ. Trước mỗi học kỳ, học viên sẽ đăng ký tham gia học tại Khoa Đào tạo Sau đại học. Học kỳ cuối cùng dành cho viết luận văn và bảo vệ luận văn.

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

NCS Trần Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 22/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sự đa dạng tôn giáo ở Đông Nam Á đối với ti...

NCS Trần Nguyên Khang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 21/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Nguyên Khang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sức mạnh mềm của Pháp giai đoạn 1991-201...

Hội sách DAV “The hunt 2017” - Hội sách sinh viên, lan tỏa cộng đồng

Chương trình Hội sách DAV “The Hunt 2017” là bước tiếp nối thành công sau sự kiện “Sách và văn hóa đọc DAV 2014, 2015, 2016” - một hoạt động thường niên  của Thư viện Học viện Ngoại giao (HVNG), do Câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm mang lại sân chơi bổ íc...

Đối thoại Thường niên giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Lào năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 30/3/2017, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã tổ chức Đối thoại thường niên với đoàn Học viện Ngoại giao Lào (IFA - gồm 05 thành viên do Đại sứ Thieng Boupha, Giám đốc Học viện, dẫn đầu). Đoàn Học viện Ngoại giao Lào và các đại b...

NCS Lê Viết Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Viết Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06  với đề tài “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (...

NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế có bài viết trên tạp chí The Annals of Regional Science

         NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện ngoại giao mới đây đã có bài viết được đăng trên tạp chí The Annals of Regional Sciences, tạp chí danh giá và uy tín thế giới về chuyên ngành kinh tế vùng với chỉ số ảnh hưởng và số lượng trích nguồn ca...

Lễ trao Học bổng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, tại phòng Khánh tiết, Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức lễ trao học bổng Raymond Reamey 2016. Đến dự buổi lễ có cô Trần Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thầy Hoàng Văn Hanh – Trưởng Khoa Tiếng Anh kiêm Trưởng Phòng Đà...

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Nguyễn Khánh Nguyên Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện  Ngày 28/12/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Khánh Nguyên Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Chính sách của Trung Quốc đối với ...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube