Thông báo tuyển sinh khóa 8, chương trình đào tạo Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, chuyên ngành “Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế”, liên kết với trường Đại học Lyon 3

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, chuyên ngành “Pháp ngữ và

Quan hệ quốc tế”, liên kết với trường Đại học Lyon 3 (Pháp)

Thời gian đào tạo: 1 năm tại Học viện ngoại giao

Văn bằng: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Chuyên ngành « Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế» do ĐH Jean Moulin Lyon 3 cấp.

Điều kiện dự tuyển: Có một trong những văn bằng sau :

-          Bằng Master 1 ngành KHCT - QHQT hoặc các ngành Khoa học xã hội & nhân văn khác,

-          Bằng đại học ngành KHCT – QHQT hoặc các ngành Khoa học xã hội & nhân văn khác với điểm trung bình tương đương 14/20 trở lên;

Trình độ tiếng Pháp: Chứng chỉ TCF đạt 400 điểm hoặc bằng DELF B2

Hồ sơ :

-          Đơn xin học

-          Sơ yếu lý lịch

-          Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học được dịch công chứng sang tiếng Pháp

-          Bảng điểm Đại học được dịch công chứng sang tiếng Pháp

-          Mẫu đơn đăng ký học (kèm theo)

Học phí: 37.500.000 đồng

Học bổng và Hỗ trợ kinh phí:

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) có thể xem xét cấp Hỗ trợ kinh phí hoặc Học bổng cho sinh viên Việt Nam không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và sinh viên nước ngoài đến từ khu vực châu Á - TBD. Xin vui lòng tham khảo thêm tại địa chỉ: http://www.auf.org/asie-pacifique/bourses/ 

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: từ 3/5 đến hết ngày 15/7/2017 tại Phòng 407, tầng 4, nhà B, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Liên hệ:

Email: m2.adv.123@gmail.com,

Tel:+84 438344540, máy lẻ :3407.

Di động: 0946716866 (a. Minh)

Thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế năm 2017

                BỘ NGOẠI GIAO
          HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
                      ------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và

Kinh tế quốc tế

Học viện Ngoại giao được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế theo Quyết định số 2533/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 13/6/2000; Luật quốc tế theo Quyết định số 1889/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2012 và Kinh tế quốc tế theo Quyết định số 5739/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2013. Đáp ứng nhu cầu của người học, từ năm 2006, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở rộng đối tượng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, hàng năm Học viện tiến hành tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học thuộc những ngành gần, có nguyện vọng dự thi tuyển thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế và Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế: Là các học viên đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu các ngành: Kinh tế đối ngoại; Luật quốc tế; Báo chí; Đông phương học; Ngoại Ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu một trong các ngành: các ngành Luật khác với ngành Luật quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại Ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học (tại chức cũ), chuyên tu các ngành sau: các ngành gần với chuyên ngành Kinh tế quốc tế: Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học, Tài chính-Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính công, Tiếng anh thương mại;

- Các đối tượng không thuộc các ngành kể trên cần có 01 bằng cử nhân đại học (chính quy, vừa làm vừa học, chuyên tu), thâm niên 2 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại và có công văn đề nghị được đi học để phục vụ công tác đối ngoại của cơ quan chủ quản.

Thời gian nộp hồ sơ:      05/04/2017 đến 20/04/2017

Kiểm tra đầu vào:           22/04/2017

Khai giảng lớp học:        26/04/2017

Thời gian học:                17h30-19h30, từ thứ 2 đến thứ 7

Học viện kính đề nghị Quý cơ quan thông báo tới những cán bộ có nhu cầu.

            Thông tin chi tiết liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao, phòng 302 nhà A - số 69 Phố Chùa Láng, Hà Nội;

         ĐT: 04 38344540 (Máy lẻ 2302), http://www.dav.edu.vn

         Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

         - Như trên                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

         - Lưu VP, ĐTSĐH.                                                                                                (đã ký)

                                                                                                                 GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

      BỘ NGOẠI GIAO

 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

   THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NĂM 2017

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tham d k thi THPT Quc gia năm 2017, có tng đim 03 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển, gồm cả đim ưu tiên theo khu vực, đi tưng đạt t ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, và kng có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyn có kết qudưới 1,0 (một) đim.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

4. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển:

Mã trường

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

HQT

     

450

 

 1

- Ngành Quan hệ quốc tế

52310206

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

hoặc
D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

2

- Ngành Ngôn ngữ Anh

52220201

D01: Văn, Toán, TIẾNG ANH

90

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

3

- Ngành Kinh tế quốc tế

52310106

A00: Toán, Lý, Hóa
hoặc
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

 4

- Ngành Luật quốc tế

52380108

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

5

- Ngành Truyền thông quốc tế

52320407

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

hoặc
D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

 Lưu ý:

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm ưu tiên được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 + Tiêu chí phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt quá chỉ tiêu của mã xét tuyển, trường sử dụng tiêu chí phụ xét tuyển là xét ưu tiên theo điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03 và môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00 để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.

 + Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

6. Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định cụ thể của Học viện.

7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy hệ tiêu chuẩn:

      + Học phí theo quy định hiện nay: 670.000 đ/sinh viên/tháng (tương đương với 6.700.000đ/sinh viên/năm). Dự kiến mức học phí được điều chỉnh hàng năm là 10%/năm.

9. Chương trình Liên kết đào tạo: Chương trình Liên kết đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand  tuyển sinh năm học 2017 – 2018 các ngành: Quan hệ quốc tế; Khoa học chính trị; Truyền thông. 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở New Zealand, bằng tốt nghiệp đại học do Trường Victoria Wellington cấp. Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT trong nước/nước ngoài và đạt IELTS Academic từ 5,5 trở lên (B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương). Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/9/2017. Thông tin cụ thể liên hệ hotline: 0912603333 (Chị Nguyễn Minh Thu).

Lưu ý: Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của Học viện Ngoại giao hoặc thông tin về các ngành đào tạo, đề nghị liên hệ: Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội – Tel: (84-4) 38344 540 (máy lẻ 2202 hoặc 2203); Fax: (844 ) 38343 543

Email: dt@dav.edu.vn; Website: http://www.dav.edu.vn


  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO NĂM 2017

Tuyển sinh Khóa 10, Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Khóa 10
Chương trình Liên kết Đào tạo cử nhân
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand
------------------------

 1. Hình thức và thời gian đào tạo:

 - Hình thức đào tạo: Liên kết đào tạo

 - Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở ĐH Victoria Wellington, New Zealand.

2. Văn Bằng: Do ĐH Victoria Wellington cấp, được công nhận toàn cầu

- Bằng Cử nhân các chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị hoặc Truyền thông

- Bằng Cử nhân song ngành: Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị; Quan hệ quốc tế và Truyền thông; Khoa học chính trị và Truyền thông; Và một số chuyên ngành khác (VD: Triết học, Lịch sử, Nghiên cứu Tôn giáo, Xã hội học, Chính sách công, Phim, Lịch sử Nghệ thuật, Nghiên cứu Cổ đại và Văn hóa Nhân chủng học)

 3. Chương trình đào tạo:

 - Giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao: 180 tín chỉ - 9 môn học

 - Giai đoạn học ở ĐH Victoria Wellington: 180 tín chỉ, lựa chọn môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington

 http://www.victoria.ac.nz/hppi/about/overview-of-the-school/psir-overview

 4. Điều kiện tuyển sinh:

 - Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương;

 - Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong nước và nước ngoài: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: xét duyệt theo hồ sơ.

 5. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trải qua 9 môn học bắt buộc theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao. Đỗ ít nhất 6/9 môn.

- Xét duyệt visa sinh viên do Văn phòng Xuất nhập cảnh New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

 6. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình Liên kết Đào tạo;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 15/09/2017;

- Địa điểm: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Công bố kết quả: 05/10/2017

- Khai giảng (dự kiến): 12/10/2017

 7. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: ~151.000.000 VNĐ

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại ĐH Victoria Wellington, New Zealand: 37.869 NZD tương đương ~ 612.000.000 VNĐ

- Hình thức đóng học phí: Theo năm học.

Chi tiết thông báo xem tại đây

 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: (04) 3834 4540, Máy lẻ: 2205;

- Hot-line: 0912603333

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

- Website: http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html

                                                                                                        Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017
                                                                                                              
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Hội sách DAV “The hunt 2017” - Hội sách sinh viên, lan tỏa cộng đồng

Chương trình Hội sách DAV “The Hunt 2017” là bước tiếp nối thành công sau sự kiện “Sách và văn hóa đọc DAV 2014, 2015, 2016” - một hoạt động thường niên  của Thư viện Học viện Ngoại giao (HVNG), do Câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm mang lại sân chơi bổ íc...

Đối thoại Thường niên giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Lào năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 30/3/2017, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã tổ chức Đối thoại thường niên với đoàn Học viện Ngoại giao Lào (IFA - gồm 05 thành viên do Đại sứ Thieng Boupha, Giám đốc Học viện, dẫn đầu). Đoàn Học viện Ngoại giao Lào và các đại b...

NCS Lê Viết Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Viết Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06  với đề tài “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (...

NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế có bài viết trên tạp chí The Annals of Regional Science

         NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện ngoại giao mới đây đã có bài viết được đăng trên tạp chí The Annals of Regional Sciences, tạp chí danh giá và uy tín thế giới về chuyên ngành kinh tế vùng với chỉ số ảnh hưởng và số lượng trích nguồn ca...

Lễ trao Học bổng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, tại phòng Khánh tiết, Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức lễ trao học bổng Raymond Reamey 2016. Đến dự buổi lễ có cô Trần Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thầy Hoàng Văn Hanh – Trưởng Khoa Tiếng Anh kiêm Trưởng Phòng Đà...

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

NCS Nguyễn Phú Tân Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 02/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Phú Tân Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau chiến tranh lạnh”, dưới sự hướn...

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016 Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam (VLA) đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII với chủ đề “ Hợp tác vì an ninh và phát triển kh...

NCS Lê Chí Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 29/3/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Chí Dũng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube