Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Căn cứ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Ngoại giao;

Hội đồng xét tuyển Đại học 2017 Học viện Ngoại giao thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 dựa trên kết quả Kỳ thi THPT 2017 của Học viện như sau:

1. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển là 20 điểm (tổng 3 môn xét tuyển) đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển ở tất cả các ngành. Điểm tối thiểu của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

2. Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi. Mức điểm được làm tròn đến 0.25 cộng với điểm ưu tiên.

3. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 52220201), môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2) và được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = ((điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Tiếng Anh x 2)) x 3 ÷ 4), làm tròn đến 0.25 + điểm Ưu tiên (nếu có)

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

Ngành đăng ký
Ưu tiên xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Phương Anh

Nữ

26/10/1999

Kinh tế quốc tế

Lào Cai

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

19/8/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Ninh

 

3

Lê Thảo Anh

Nữ

05/7/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

4

Lê Thành Duy

Nam

04/3/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

5

Đặng Hồ Vân Linh

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Giang

 

6

Hà Hoàng Nhật Linh

Nữ

20/9/1999

Kinh tế quốc tế

Điện Biên

 

7

Phí Thị Thùy Linh

Nữ

20/01/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Dương

 

8

Phan Lê Khánh Linh

Nữ

23/8/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

9

Trần Đức Lương

Nam

03/10/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

10

Lý Thị Thùy Nga

Nữ

13/9/1999

Kinh tế quốc tế

Tuyên Quang

 

11

Nguyễn Tùng Sơn

Nam

28/9/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

12

Vũ Tiến Thành

Nam

15/12/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

13

Cao Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

14

Nguyễn Khánh Vy

Nữ

19/7/1999

Kinh tế quốc tế

TP.Hồ Chí Minh

 

15

Phạm Thị Hải Yến

Nữ

28/8/1999

Kinh tế quốc tế

Thái Bình

 

16

Phan Thị Tú Quỳnh

Nữ

26/4/1999

Luật quốc tế

Hải Phòng

 

17

Phạm Thị Hồng An

Nữ

27/5/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

18

Chu Đức Anh

Nam

02/5/1999

Quan hệ quốc tế

Bắc Ninh

 

19

Trần Thảo Anh

Nữ

17/10/1999

Quan hệ quốc tế

Sơn La

 

20

Trương Thụy Anh

Nữ

30/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

21

Trịnh Thị Linh Chi

Nữ

09/6/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Dương

 

22

Đỗ Tấn Dũng

Nam

11/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

23

Phan Lê Thục Hiền

Nữ

13/9/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

24

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

10/02/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

25

Bùi Hải Linh

Nữ

28/4/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

26

Bùi Thị Phương Linh

Nữ

06/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

27

Trần Thị Phượng Mai

Nữ

22/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

28

Tống Nguyễn Hà My

Nữ

25/6/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

29

Nguyễn Hạnh Mỹ

Nữ

15/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

30

Phan Quỳnh Nga

Nữ

26/3/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

31

Nguyễn Ngọc Thùy Ngân

Nữ

27/01/1999

Quan hệ quốc tế

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

32

Đinh Phương Ngọc

Nữ

19/01/1999

Quan hệ quốc tế

Điện Biên

 

33

Nguyễn Đăng Hương Nguyên

Nữ

02/7/1999

Quan hệ quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

34

Lê Thảo Phương

Nữ

11/7/1999

Quan hệ quốc tế

Tuyên Quang

 

35

Nguyễn Thanh Thảo

Nữ

02/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

36

Nguyễn Vân Thiên

Nữ

02/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

37

Phạm Hương Trà

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

38

Nguyễn Huyền Trang

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

39

Vũ Hoàng Quỳnh Anh

Nữ

30/9/1999

Truyền thông quốc tế

Lào Cai

 

40

Nguyễn Ngọc Tú Anh

Nữ

15/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

41

Nguyễn Hải Anh

Nữ

11/6/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

42

Ngô Lâm Anh

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

43

Phạm Ngọc Thùy Dung

Nữ

11/5/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Bình

 

44

La Thị Việt Hà

Nữ

24/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

45

Nguyễn Thị Thái Hà

Nữ

08/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

46

Phạm Minh Hằng

Nữ

21/01/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

47

Nông Thúy Hằng

Nữ

24/7/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Giang

 

48

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

02/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

49

Hồ Ngân Hạnh

Nữ

11/7/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

50

Nguyễn Minh Hiền

Nữ

27/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

51

Phạm Mai Hương

Nữ

16/5/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Dương

 

52

Đặng Thanh Hương

Nữ

17/3/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

53

Trần Thanh Huyền

Nữ

27/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

54

Đặng Thị Ngọc Huyền

Nữ

19/3/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Bình

 

55

Nguyễn Ngọc Bảo Lâm

Nữ

02/10/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

56

Ngô Thị Hoa Lê

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

57

Đào Ngọc Diễm Liên

Nữ

03/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

58

Nguyễn Diệu Linh

Nữ

29/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

59

Dương Khánh Ly

Nữ

20/9/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

60

Ngô Minh Ngọc

Nữ

10/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

61

Trần Đức Nhật

Nam

10/9/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

62

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

07/12/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

63

Đỗ Minh Phương

Nữ

25/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

64

Đào Nguyên Phương

Nữ

24/12/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

65

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nữ

09/10/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

66

Lê Thị Diệu Thi

Nữ

04/4/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

67

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Nữ

06/9/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Ninh

 

68

Bùi Thủy Tiên

Nữ

28/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

69

Nguyễn Thị Cát Tường

Nữ

13/7/1999

Truyền thông quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

70

Tạ Thị Thu Uyên

Nữ

18/9/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

71

Đậu Vĩnh Phương Uyên

Nữ

31/5/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

72

Đoàn Hoàng Yến

Nữ

29/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

73

Vũ Thị Hải Yến

Nữ

29/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

Lưu ý:

         1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

          2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

          3. Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển diện 30a vào hệ đại học chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

Ngành trúng tuyển

Ghi chú

 
 

1

Lường Thị Ngọc

Nữ

22/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hòa Bình

 

2

Nguyễn Diệp Ngọc

Nữ

24/12/1999

Quan hệ quốc tế

Sơn La

 

Lưu ý:

1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển diện 30a vào hệ đại học chính quy năm 2017

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

Ngành

trúng tuyển

Ghi chú

 
 

1

Chu Đức Anh

Nam

02/5/1999

Ngôn ngữ Anh

Bắc Ninh

 

2

Đinh Nguyên Anh

Nữ

03/4/1999

Kinh tế quốc tế

Quảng Ninh

 

3

Lê Thị Phương Anh

Nữ

26/10/1999

Ngôn ngữ Anh

Lào Cai

 

4

Mai Phương Anh

Nữ

23/11/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

5

Nguyễn Hoàng Như Anh

Nữ

01/8/1999

Ngôn ngữ Anh

Hà Nội

 

6

Phạm Tùng Dương

Nam

17/7/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

7

Đặng Quỳnh Giao

Nữ

01/12/1999

Ngôn ngữ Anh

Quảng Trị

 

8

Nguyễn Minh Hương

Nữ

02/11/1999

Ngôn ngữ Anh

Hà Nội

 

9

Nguyễn Diệu Linh

Nữ

29/6/1999

Ngôn ngữ Anh

Hà Nội

 

10

Phan Lê Khánh Linh

Nữ

23/8/1999

Ngôn ngữ Anh

Hà Nội

 

11

Tống Nguyễn Hà My

Nữ

25/6/1999

Ngôn ngữ Anh

Thanh Hóa

 

12

Nguyễn Đăng Hương Nguyên

Nữ

02/7/1999

Ngôn ngữ Anh

Thừa Thiên Huế

 

13

Bùi Đỗ Minh Quân

Nam

16/8/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

14

Nguyễn Ngọc Quang

Nam

21/9/1999

Ngôn ngữ Anh

Ninh Bình

 

15

Phạm Đức Thắng

Nam

16/01/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

16

Nguyễn Hà Thu

Nữ

13/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

17

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Nữ

06/9/1999

Ngôn ngữ Anh

Quảng Ninh

 

18

Lê Minh Trang

Nữ

09/6/1999

Ngôn ngữ Anh

Hà Nội

 

19

Vũ Thanh Tùng

Nam

27/01/1999

Ngôn ngữ Anh

Bắc Giang

 

20

Nguyễn Khánh Vy

Nữ

19/7/1999

Ngôn ngữ Anh

TP.Hồ Chí Minh

 

Lưu ý:

1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học (P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy năm 2017

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Luật quốc tế năm 2017

                  BỘ NGOẠI GIAO                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                         ---------------------

                     Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017

LUẬT QUỐC TẾ

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quyết định số 363/QĐ-HVNG ngày 21/6/2017 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2017 với các nội dung dưới đây:

I. CHUYÊN NGÀNH: Luật quốc tế, mã số: 62380108

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1. Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục

2. Thời gian đào tạo:

-          Đối với người có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Luật quốc tế, thời gian đào tạo: 3 năm.

-          Đối với người có bằng thạc sĩ các ngành gần với chuyên ngành Luật quốc tế , thời gian đào tạo: 3,5 năm.

-          Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học hoặc có bằng thạc sĩ ngành khác với chuyên ngành Luật quốc tế, thời gian đào tạo: 4 năm.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

-          Đối với người có bằng thạc sĩ: Xét tuyển hồ sơ

-          Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: Kết hợp giữa xét tuyển hồ sơ và thi tuyển. Các môn thi: Triết học và Công pháp quốc tế.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a)     Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh trong thời hạn 05 năm (60 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

b)     Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

c)     Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d)     Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh ở điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c nhưng đã quá thời hạn nêu trên, người dự tuyển phải có Chứng chỉ tiếng Anh do Học viện Ngoại giao cấp tương đương cấp độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

e)     Với các tiếng nước ngoài khác, người dự tuyển phải đáp ứng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c ở trình độ tương đương và phải có Chứng chỉ tiếng Anh do Học viện Ngoại giao cấp tương đương cấp độ B1 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp và ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Việt.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1.     Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

2.     Sơ yếu lý lịch (01 bản theo mẫu, đóng dấu giáp lai ảnh);

3.     Lý lịch khoa học (01 bản theo mẫu);

4.     Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (01 bản sao có công chứng);

5.     Bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (01 bản sao có công chứng);

6.     Chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng);

7.     Chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản sao có công chứng);

8.     Hai (02) ảnh 3x4 mới nhất, không quá 3 tháng;

9.     Bảng kê danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố;

10.  Bài luận về dự định nghiên cứu (08 bộ);

11.  Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

12.  Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng ngành; hoặc của 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng ngành và Thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

-          Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 30/9/2017

-          Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 10/2017

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

-          Dự tuyển NCS: 200.000 đ/ thí sinh

-          Đăng ký dự tuyển: 60.000 đ/ thí sinh

-          Chi phí xét hồ sơ: 360.000 đ/ thí sinh

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển và mọi chi tiết khác có liên quan xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38344540; máy lẻ 2302/ 7302

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Website HVNG;                                                                                          (Đã ký)
- Báo TG&VN;
- Lưu: VT & Phòng ĐTSĐH.                                                                               

                                                                                                     PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

NCS Trần Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 22/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sự đa dạng tôn giáo ở Đông Nam Á đối với ti...

NCS Trần Nguyên Khang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện Ngày 21/04/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Nguyên Khang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Sức mạnh mềm của Pháp giai đoạn 1991-201...

Hội sách DAV “The hunt 2017” - Hội sách sinh viên, lan tỏa cộng đồng

Chương trình Hội sách DAV “The Hunt 2017” là bước tiếp nối thành công sau sự kiện “Sách và văn hóa đọc DAV 2014, 2015, 2016” - một hoạt động thường niên  của Thư viện Học viện Ngoại giao (HVNG), do Câu lạc bộ (CLB) Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm mang lại sân chơi bổ íc...

Đối thoại Thường niên giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Lào năm 2017

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ngày 30/3/2017, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã tổ chức Đối thoại thường niên với đoàn Học viện Ngoại giao Lào (IFA - gồm 05 thành viên do Đại sứ Thieng Boupha, Giám đốc Học viện, dẫn đầu). Đoàn Học viện Ngoại giao Lào và các đại b...

NCS Lê Viết Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 16/3/2017, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Viết Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06  với đề tài “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (...

NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế có bài viết trên tạp chí The Annals of Regional Science

         NCS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện ngoại giao mới đây đã có bài viết được đăng trên tạp chí The Annals of Regional Sciences, tạp chí danh giá và uy tín thế giới về chuyên ngành kinh tế vùng với chỉ số ảnh hưởng và số lượng trích nguồn ca...

Lễ trao Học bổng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, tại phòng Khánh tiết, Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức lễ trao học bổng Raymond Reamey 2016. Đến dự buổi lễ có cô Trần Thanh Hương, Phó chánh Văn phòng-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thầy Hoàng Văn Hanh – Trưởng Khoa Tiếng Anh kiêm Trưởng Phòng Đà...

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Nguyễn Khánh Nguyên Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện  Ngày 28/12/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Khánh Nguyên Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06, với đề tài “Chính sách của Trung Quốc đối với ...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube