THÔNG BÁO Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

        Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 (văn bản đính kèm).

Căn cứ kế hoạch của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Học viện Ngoại giao đề nghị các cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện đã có đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để ghi tên xét công nhận trước ngày 03/5/2019.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

PDF

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN MỚI ĐƯA KHÁC