• Khoa tiếng Trung
< >

Khoa Tiếng Trung Quốc

15:23 22/01/2019

Thông tin của Khoa Tiếng Trung quốc

Địa chỉ: Phòng D502, D503, D504 - Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 504

I. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa: TS. Phan Vũ Tuấn Anh

Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 503

Email: anhpvt@dav.edu.vn

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Ngọc Ninh

Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 504

Email: tranngocninh@dav.edu.vn

II. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tiếng Trung Quốc tiền thân là Bộ môn Trung Văn thuộc Khoa Ngoại ngữ được thành lập năm 1998, thời kỳ đầu tiếng Trung chỉ là môn ngoại ngữ 2 tự chọn. Theo quyết định số 28/QHQT ngày 23 tháng 4 năm 2001, Học viện quyết định đưa Tiếng Trung vào giảng dạy như ngoại ngữ thứ nhất. Tháng 6 năm 2008, Học viện Quan hệ Quốc tế được nâng cấp thành Học viện Ngoại giao, Bộ môn cũng được nâng cấp thành Khoa Tiếng Trung Quốc (theo quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23/6/2008), thể hiện được tầm quan trọng ngày càng tăng của môn học trong thời kỳ mới. Được trang bị ngôn ngữ gắn liền với các chuyên ngành liên quan tới thực tiễn kinh tế, chính trị và xã hội, sau khi tốt nghiệp sinh viên nhanh chóng phát huy được khả năng làm việc tại các Bộ, Ngành, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, và các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. 

III. Chương trình đào tạo

1. Tiếng Trung ngoại ngữ 1 (áp dụng cho K48, K49)

-  Tiếng Trung Cơ sở I

-  Tiếng Trung Cơ sở II

-  Tiếng Trung Cơ sở III

-  Tiếng Trung Cơ sở IV

-  Tiếng Trung Ngoại giao I

-  Tiếng Trung Ngoại giao II

-  Tiếng Trung Ngoại giao III

-  Tiếng Trung Ngoại giao IV

-  Tiếng Trung Ngoại giao V

-  Tiếng Trung Ngoại giao VI

2. Tiếng Trung ngoại ngữ 2 (áp dụng cho K48, K49):

-  Tiếng Trung I

-  Tiếng Trung II

-  Tiếng Trung III

-  Tiếng Trung IV

-  Tiếng Trung V

-  Tiếng Trung VI

-  Tiếng Trung VII

-  Tiếng Trung VIII

IV. Các kênh giao tiếp của khoa

Ngoài kênh giao tiếp qua điện thoại, email của Ban chủ nhiệm khoa, Khoa Tiếng Trung Quốc còn sử dụng các kênh truyền thông sau:

1. CLB Tiếng Trung DAV:

https://www.facebook.com/ClbTiengTrungDav/?ref=br_rs

2. Clb Tiếng Trung DAV:

https://www.facebook.com/tiengtrung.dav

V. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau như:

- Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành và tổ chức quốc tế;

- Cán bộ ngoại giao - Bộ Ngoại giao;

- Cán bộ đối ngoại - Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa phương;

- Biên tập viên các báo, tạp chí, đài truyền thanh, đài truyền hình uy tín;

- Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại.

VI. Đội ngũ cán bộ giảng viên:

VII. Ảnh của Khoa Tiếng Trung Quốc:

 

 

 
 

Cùng chuyên mục