Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao) và Nhóm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPSG), Học viện Ngoại giao Malaysia

06:46 08/03/2012

Ngày 7/3/2012, tại Học viện Ngoại giao Malaysia đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác (MoU) giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam, và Nhóm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, Học viện Ngoại giao Malaysia (FPSG). FPSG là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Học viện Ngoại giao Malaysia, hoạt động với mục đích thúc đẩy liên kết khu vực và xây dựng ASEAN thành điểm tựa của cấu trúc khu vực Đông Á.

hinh-anh-tai-le-ky-ket

Hình ảnh tại Lễ ký kết

 

Tham gia buổi ký kết có TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao, đại diện phía Việt Nam và Đại sứ Razali Ismail, Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đại diện phía Malaysia. Trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày càng mở rộng, việc ký kết Bản ghi nhớ này sẽ tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu và học giả của hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Malaysia, cũng như nâng cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Cùng chuyên mục