HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM
Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng,Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3834 4540
Fax: (024) 3834 3543