Mục lục Tạp chí NCQT số 19 (08-1997)

07:28 21/03/2012

MỤC LỤC

TẠP CHÍ SỐ 19 (08-1997)  

I. NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI

LƯU VĂN LỢI:

ASEAN - con đường 30 năm.

PHAN DOÃN NAM:

ASEAN - hiện tại và tương lai.

LƯU QUÝ TÂN:

Những con hổ trong ASEAN từ sau suy thoái kinh tế năm 1996.

NGUYỄN CAO PHONG:

ASEAN hướng về tương lai.

NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH:

Quan hệ Việt Nam - ASEAN và những vấn đề đặt ra trong tương lai.

NGUYỄN ANH TUẤN:

WTO, APEC, AFTA : Một số tác động tới quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.

NGUYỄN HOÀNG GIÁP:

Một số điều chỉnh trong chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản những năm 90.

HÀ MỸ HƯƠNG:

Nga và Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược hướng tới thế kỷ XXI.

II. TRANG TƯ LIỆU

      - Hiến chương Thái Bình Dương

      - Một số tin nổi bật trong tháng 7 và tháng 8

      - Hoạt động đối ngoại của Học viện

III. TÓM TẮT TIẾNG ANH

Cùng chuyên mục