Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào HVNG năm 2014

14:00 14/04/2014

       BỘ NGOẠI GIAO                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            ————-                                                                    —————-
            Số: 244/HVNG-ĐT

V/v: đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển                                                     Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014
và xét tuyển thẳng vào HVNG năm 2014                                                                                              

 

Kính gửi: - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 8/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014, Học viện Ngoại giao quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.

e) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn Tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào Học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải (ngành Ngôn ngữ Anh).

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại họchệ chính quy được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:

Đối với thí sinh đoạt giải NhấtNhì và Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0, Giám đốc xem xét, quyết định cho vào học tại Học viện Ngoại giao. Cụ thể như sau:

3. Đối tượng xét tuyển thẳng:

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể như sau:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12 và tốt nghiệp phổ thông trung học đạt loại Khá, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học ngành Quan hệ quốc tế (Tiếng Trung Quốc). Chỉ tiêu đối tượng xét tuyển thẳng: tối đa 10 thí sinh.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

a. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông;
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
 • Lệ phí tuyển thẳng là 30.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

b. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 17/4/2014hoặc nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao từ ngày 18/4 đến 29/4/2014. Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông.

Lưu ý: - Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngoại giao phải dự thi tại Học viện Ngoại giao.

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (ghi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
 • Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
 • Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

5. Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện trước 25/6/2014.

Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký dự thi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo (từ 17/3 đến hết ngày 17/4/2014) hoặc nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao (từ 18/4 đến 29/4/2014). Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện theo lịch bàn giao hồ sơ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện trước ngày 25/6/2014.

6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển:

 • Kết quả đăng ký tuyển thẳng được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 30/6/2014.
 • Kết quả đăng ký xét tuyển thẳng được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 15/7/2014.
 • Kết quả đăng ký ưu tiên xét tuyển được gửi về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/8/2014.

Học viện Ngoại giao xin báo cáo Quý Cơ quan và đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các thí sinh thuộc các đối tượng trên được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC          

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Các Sở GD&ĐT (để phối hợp);                                                   (đã ký)

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh trường năm 2014;

- Lưu VP, ĐT.                                                                        TS. Đặng Đình Quý

Cùng chuyên mục