Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt I năm 2016

05:32 08/06/2016

 

           HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THS ĐỢT I – 2016                                                -----------------------
                     ----------------

Hà Nội, ngày 03   tháng   6   năm 2016

THÔNG BÁO
V/v phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2016

Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt I – 2016 của Học viện Ngoại giao thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo (theo mẫu) kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2016 như sau:

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi (đăng trên mạng Học viện và dán thông báo tại Khoa Đào tạo sau Đại học) từ ngày 03/6/2015 đến hết ngày 18/6/2015.

Thời gian trả lời kết quả: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Đơn phúc khảo.

Địa chỉ: Khoa Đào tạo sau Đại học P.302, nhà 3 tầng, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 04.38344540 (máy lẻ 2302).

Hết thời hạn nêu trên, Đơn phúc khảo sẽ không được tiếp nhận để xem xét giải quyết.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

                                                                                                            CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                  
(đã ký)
                                                                                                    PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

 

 

File đính kèm:

      - Mẫu đơn phúc khảo

Cùng chuyên mục