Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

Ngành đăng ký
Ưu tiên xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Phương Anh

Nữ

26/10/1999

Kinh tế quốc tế

Lào Cai

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

19/8/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Ninh

 

3

Lê Thảo Anh

Nữ

05/7/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

4

Lê Thành Duy

Nam

04/3/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

5

Đặng Hồ Vân Linh

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Giang

 

6

Hà Hoàng Nhật Linh

Nữ

20/9/1999

Kinh tế quốc tế

Điện Biên

 

7

Phí Thị Thùy Linh

Nữ

20/01/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Dương

 

8

Phan Lê Khánh Linh

Nữ

23/8/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

9

Trần Đức Lương

Nam

03/10/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

10

Lý Thị Thùy Nga

Nữ

13/9/1999

Kinh tế quốc tế

Tuyên Quang

 

11

Nguyễn Tùng Sơn

Nam

28/9/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

12

Vũ Tiến Thành

Nam

15/12/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

13

Cao Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

14

Nguyễn Khánh Vy

Nữ

19/7/1999

Kinh tế quốc tế

TP.Hồ Chí Minh

 

15

Phạm Thị Hải Yến

Nữ

28/8/1999

Kinh tế quốc tế

Thái Bình

 

16

Phan Thị Tú Quỳnh

Nữ

26/4/1999

Luật quốc tế

Hải Phòng

 

17

Phạm Thị Hồng An

Nữ

27/5/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

18

Chu Đức Anh

Nam

02/5/1999

Quan hệ quốc tế

Bắc Ninh

 

19

Trần Thảo Anh

Nữ

17/10/1999

Quan hệ quốc tế

Sơn La

 

20

Trương Thụy Anh

Nữ

30/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

21

Trịnh Thị Linh Chi

Nữ

09/6/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Dương

 

22

Đỗ Tấn Dũng

Nam

11/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

23

Phan Lê Thục Hiền

Nữ

13/9/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

24

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

10/02/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

25

Bùi Hải Linh

Nữ

28/4/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

26

Bùi Thị Phương Linh

Nữ

06/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

27

Trần Thị Phượng Mai

Nữ

22/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

28

Tống Nguyễn Hà My

Nữ

25/6/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

29

Nguyễn Hạnh Mỹ

Nữ

15/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

30

Phan Quỳnh Nga

Nữ

26/3/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

31

Nguyễn Ngọc Thùy Ngân

Nữ

27/01/1999

Quan hệ quốc tế

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

32

Đinh Phương Ngọc

Nữ

19/01/1999

Quan hệ quốc tế

Điện Biên

 

33

Nguyễn Đăng Hương Nguyên

Nữ

02/7/1999

Quan hệ quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

34

Lê Thảo Phương

Nữ

11/7/1999

Quan hệ quốc tế

Tuyên Quang

 

35

Nguyễn Thanh Thảo

Nữ

02/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

36

Nguyễn Vân Thiên

Nữ

02/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

37

Phạm Hương Trà

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

38

Nguyễn Huyền Trang

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

39

Vũ Hoàng Quỳnh Anh

Nữ

30/9/1999

Truyền thông quốc tế

Lào Cai

 

40

Nguyễn Ngọc Tú Anh

Nữ

15/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

41

Nguyễn Hải Anh

Nữ

11/6/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

42

Ngô Lâm Anh

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

43

Phạm Ngọc Thùy Dung

Nữ

11/5/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Bình

 

44

La Thị Việt Hà

Nữ

24/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

45

Nguyễn Thị Thái Hà

Nữ

08/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

46

Phạm Minh Hằng

Nữ

21/01/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

47

Nông Thúy Hằng

Nữ

24/7/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Giang

 

48

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

02/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

49

Hồ Ngân Hạnh

Nữ

11/7/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

50

Nguyễn Minh Hiền

Nữ

27/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

51

Phạm Mai Hương

Nữ

16/5/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Dương

 

52

Đặng Thanh Hương

Nữ

17/3/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

53

Trần Thanh Huyền

Nữ

27/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

54

Đặng Thị Ngọc Huyền

Nữ

19/3/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Bình

 

55

Nguyễn Ngọc Bảo Lâm

Nữ

02/10/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

56

Ngô Thị Hoa Lê

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

57

Đào Ngọc Diễm Liên

Nữ

03/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

58

Nguyễn Diệu Linh

Nữ

29/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

59

Dương Khánh Ly

Nữ

20/9/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

60

Ngô Minh Ngọc

Nữ

10/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

61

Trần Đức Nhật

Nam

10/9/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

62

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

07/12/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

63

Đỗ Minh Phương

Nữ

25/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

64

Đào Nguyên Phương

Nữ

24/12/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

65

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nữ

09/10/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

66

Lê Thị Diệu Thi

Nữ

04/4/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

67

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Nữ

06/9/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Ninh

 

68

Bùi Thủy Tiên

Nữ

28/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

69

Nguyễn Thị Cát Tường

Nữ

13/7/1999

Truyền thông quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

70

Tạ Thị Thu Uyên

Nữ

18/9/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

71

Đậu Vĩnh Phương Uyên

Nữ

31/5/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

72

Đoàn Hoàng Yến

Nữ

29/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

73

Vũ Thị Hải Yến

Nữ

29/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

Lưu ý:

         1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

          2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

          3. Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia nói chuyện tại Học viện Ngoại giao

Ngày 13/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (12-14/9) Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Sven Mikser đã có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngoại giao (Hà Nội) với chủ đề “Estonia và Chính phủ điện tử”. Ông Sven Mikser đã chia sẻ những cảm xúc lần...

Thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10: Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực

 CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ BIỂN ĐÔNG LẦN THỨ 10 “HỢP TÁC VÌ AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC” Ngày 8-9/11/2018, Đà Nẵng, Việt Nam Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) trân trọng thông báo Hội ...

Toạ đàm về Chính sách Thương mại của Chính quyền Trump với GS. Stephane Paquin (Canada)

Ngày 3/7/2018, Viện Biển Đông phối hợp với Viện Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm hẹp với GS. Stephane Paquin về chính sách thương mại của chính quyền Trump và quá trình tái đàm phán NAFTA. ...

Tập huấn tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Buổi tập huấn tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Học viện Ngoại giao và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 2/7/2018 đến 4/7/2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Từ ngày 2/7/2018 đến 4/7/2018 tại Phòng Khánh ti...

Toạ đàm với Giáo sư Michael Tkacik về chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và tình hình Biển Đông

Ngày 22/6/2018, Viện Biển Đông chủ trì đón tiếp và tổ chức buổi toạ đàm với Giáo sư Michael Tkacik, Giám đốc Chương trình Đào tạo Cử nhân Tài năng, Đại học Stephen F. Austin State (SFA), Mỹ. Tham dự toạ đàm có các nghiên cứu viên của Viện Biển Đông, Viện Nghiên cứu chiến lược, giảng...

Học viện Ngoại giao tổ chức hội nghị BCH Đoàn Thanh niên lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2019 và tổng kết công tác thanh niên năm học 2017-2018

Ngày 21/6/2018, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2019 và Tổng kết công tác thanh niên năm học 2017-2018. Hội nghị diễn với nhiều nội dung quan trọng bao gồm công tác Kiện toàn nhân sự, tổng kết côn...

Tổng kết chương trình sinh hoạt hè 2018

Trong tháng 6 này, từ ngày 04/6/2018 đến ngày 13/6/2018, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra chương trình sinh hoạt hè cho con em cán bộ Học viện do Công đoàn Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức. Hoạt động làm đồ chơi ...

Lễ Tổng kết và Trao giải DAV Great Game of Diplomacy 2018

Chiều ngày 25/05/2018, CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Học viện Ngoại giao (Galileo Society) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Trò chơi Diplomacy - DAV Great Game 2018. Đến dự lễ trao giải có TS. Đỗ Thanh Hải, Trưởng Ban Phát triển Kỹ năng Học thuật cùng đông đủ bảy đội chơi đến từ...

Lễ trao tặng sách của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Học viện Ngoại giao

Chiều ngày 23/5/2018, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã trao tặng bộ sách: “The Iwakura Embassy 1871-1873” cho Thư viện, Trung tâm Thông tin Tư liệu, Học viện Ngoại giao. Đây là bản dịch tiếng Anh đầu tiên của báo cáo chính thức do Đại sứ quán Iwakura gửi cho chính phủ Minh Trị từ nă...

Tọa đàm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp “Quan hệ Việt Nam – Pháp dưới góc độ địa chính trị”

Ngày 15/5/2008 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Pháp ngữ châu Á-Thái Bình Dương (Học viện Ngoại giao) đã tổ chức Tọa đàm “Quan hệ Việt Nam-Pháp dưới góc độ địa chính trị”. Buổi Tọa đàm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube