Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017

            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2017                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh

Ngành đăng ký
Ưu tiên xét tuyển

Ghi chú

 
 

1

Lê Thị Phương Anh

Nữ

26/10/1999

Kinh tế quốc tế

Lào Cai

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

19/8/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Ninh

 

3

Lê Thảo Anh

Nữ

05/7/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

4

Lê Thành Duy

Nam

04/3/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

5

Đặng Hồ Vân Linh

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Bắc Giang

 

6

Hà Hoàng Nhật Linh

Nữ

20/9/1999

Kinh tế quốc tế

Điện Biên

 

7

Phí Thị Thùy Linh

Nữ

20/01/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Dương

 

8

Phan Lê Khánh Linh

Nữ

23/8/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

9

Trần Đức Lương

Nam

03/10/1999

Kinh tế quốc tế

Hà Nội

 

10

Lý Thị Thùy Nga

Nữ

13/9/1999

Kinh tế quốc tế

Tuyên Quang

 

11

Nguyễn Tùng Sơn

Nam

28/9/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

12

Vũ Tiến Thành

Nam

15/12/1999

Kinh tế quốc tế

Hải Phòng

 

13

Cao Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

18/9/1999

Kinh tế quốc tế

Nghệ An

 

14

Nguyễn Khánh Vy

Nữ

19/7/1999

Kinh tế quốc tế

TP.Hồ Chí Minh

 

15

Phạm Thị Hải Yến

Nữ

28/8/1999

Kinh tế quốc tế

Thái Bình

 

16

Phan Thị Tú Quỳnh

Nữ

26/4/1999

Luật quốc tế

Hải Phòng

 

17

Phạm Thị Hồng An

Nữ

27/5/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

18

Chu Đức Anh

Nam

02/5/1999

Quan hệ quốc tế

Bắc Ninh

 

19

Trần Thảo Anh

Nữ

17/10/1999

Quan hệ quốc tế

Sơn La

 

20

Trương Thụy Anh

Nữ

30/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

21

Trịnh Thị Linh Chi

Nữ

09/6/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Dương

 

22

Đỗ Tấn Dũng

Nam

11/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

23

Phan Lê Thục Hiền

Nữ

13/9/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

24

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

10/02/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

25

Bùi Hải Linh

Nữ

28/4/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

26

Bùi Thị Phương Linh

Nữ

06/11/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

27

Trần Thị Phượng Mai

Nữ

22/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hải Phòng

 

28

Tống Nguyễn Hà My

Nữ

25/6/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

29

Nguyễn Hạnh Mỹ

Nữ

15/3/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

30

Phan Quỳnh Nga

Nữ

26/3/1999

Quan hệ quốc tế

Nghệ An

 

31

Nguyễn Ngọc Thùy Ngân

Nữ

27/01/1999

Quan hệ quốc tế

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

32

Đinh Phương Ngọc

Nữ

19/01/1999

Quan hệ quốc tế

Điện Biên

 

33

Nguyễn Đăng Hương Nguyên

Nữ

02/7/1999

Quan hệ quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

34

Lê Thảo Phương

Nữ

11/7/1999

Quan hệ quốc tế

Tuyên Quang

 

35

Nguyễn Thanh Thảo

Nữ

02/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

36

Nguyễn Vân Thiên

Nữ

02/8/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

37

Phạm Hương Trà

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Hà Nội

 

38

Nguyễn Huyền Trang

Nữ

16/9/1999

Quan hệ quốc tế

Thanh Hóa

 

39

Vũ Hoàng Quỳnh Anh

Nữ

30/9/1999

Truyền thông quốc tế

Lào Cai

 

40

Nguyễn Ngọc Tú Anh

Nữ

15/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

41

Nguyễn Hải Anh

Nữ

11/6/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

42

Ngô Lâm Anh

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Nguyên

 

43

Phạm Ngọc Thùy Dung

Nữ

11/5/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Bình

 

44

La Thị Việt Hà

Nữ

24/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

45

Nguyễn Thị Thái Hà

Nữ

08/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

46

Phạm Minh Hằng

Nữ

21/01/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

47

Nông Thúy Hằng

Nữ

24/7/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Giang

 

48

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

02/02/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

49

Hồ Ngân Hạnh

Nữ

11/7/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

50

Nguyễn Minh Hiền

Nữ

27/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

51

Phạm Mai Hương

Nữ

16/5/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Dương

 

52

Đặng Thanh Hương

Nữ

17/3/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

53

Trần Thanh Huyền

Nữ

27/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

54

Đặng Thị Ngọc Huyền

Nữ

19/3/1999

Truyền thông quốc tế

Thái Bình

 

55

Nguyễn Ngọc Bảo Lâm

Nữ

02/10/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

56

Ngô Thị Hoa Lê

Nữ

03/11/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

57

Đào Ngọc Diễm Liên

Nữ

03/8/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

58

Nguyễn Diệu Linh

Nữ

29/6/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

59

Dương Khánh Ly

Nữ

20/9/1999

Truyền thông quốc tế

Vĩnh Phúc

 

60

Ngô Minh Ngọc

Nữ

10/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

61

Trần Đức Nhật

Nam

10/9/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

62

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

07/12/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

63

Đỗ Minh Phương

Nữ

25/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

64

Đào Nguyên Phương

Nữ

24/12/1999

Truyền thông quốc tế

Hà Nội

 

65

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nữ

09/10/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

66

Lê Thị Diệu Thi

Nữ

04/4/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

67

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Nữ

06/9/1999

Truyền thông quốc tế

Quảng Ninh

 

68

Bùi Thủy Tiên

Nữ

28/10/1999

Truyền thông quốc tế

Hải Phòng

 

69

Nguyễn Thị Cát Tường

Nữ

13/7/1999

Truyền thông quốc tế

Thừa Thiên Huế

 

70

Tạ Thị Thu Uyên

Nữ

18/9/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Giang

 

71

Đậu Vĩnh Phương Uyên

Nữ

31/5/1999

Truyền thông quốc tế

Nghệ An

 

72

Đoàn Hoàng Yến

Nữ

29/01/1999

Truyền thông quốc tế

Bắc Ninh

 

73

Vũ Thị Hải Yến

Nữ

29/10/1999

Truyền thông quốc tế

Nam Định

 

Lưu ý:

         1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

          2. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

          3. Danh sách thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2017.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Trao đổi học thuật với GS người Bỉ Sven Biscop

Ngày 03/12/2018, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện ngoại giao đã có buổi trao đổi với Giáo sư người Bỉ Sven Biscop. Tham gia hoạt động này còn có sự góp mặt của Phó Đại sứ Bỉ tại Hà Nội và các cán bộ nghiên cứu, giảng viên các khoa của Học viện Ngoại giao. Tiến sĩ Trần Việt Thái ...

Chương trình “Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tiền gửi”

Ngày 27/11/2018, khoa Kinh tế Quốc tế Học viện Ngoại giao đã phối hợp cùng chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công chương trình “Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tiền gửi”. Tới tham gia chương trình có các đ/c lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Na...

Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Trao Học bổng Reamey 2018

Sáng nay (20/11), trong không khí rộn ràng và thật nhiều cảm xúc của những ngày cuối tháng 11, Khoa Tiếng Anh - Học viện Ngoại Giao đã long trọng tổ chức Lễ tri ân thầy cô nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và Lễ trao học bổng Reamey 2018. Tại lễ kỷ niệm năm nay, Khoa...

Sinh viên Học viện Ngoại giao tham quan, tìm hiểu và giao lưu tại Nhà Xanh – Liên Hợp Quốc

Chiều thứ Sáu ngày 2/11/2018, dưới sự tổ chức của Khoa Tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm Ngô Diễm Hằng và anh Võ Tuấn Sơn – cựu sinh viên khoá 40 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, tập thể TA43C Học viện Ngoại giao đã có chuyến đi tham quan ngoại khoá và giao lưu tại Nhà Xanh – Liên Hợp Quốc (...

Tọa đàm với Đoàn Hiệp hội Ngoại giao Công chúng Trung Quốc

Ngày 14/11/2018, Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao tổ chức tọa đàm với Đoàn Hiệp hội Ngoại giao Công chúng Trung Quốc do ông Lan Lập Tuấn làm trưởng đoàn. Thành phần tham dự gồm các Nghiên cứu viên, giảng viên thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược, Viện Biển Đôn...

NCS Bounsavang Xayasane bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Sáng ngày 10/11/2018, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Bounsavang Xayasane đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Quá trình hình thành và phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam trong chính sách đối n...

LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU, HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Ngày 06/11/2018, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu (TTTL) 25 năm Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế (NCQT) trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu. PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại gi...

Tọa đàm thứ 10 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc

Ngày 7/11/2018, Viện nghiên cứu Chiến Lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) tổ chức tọa đàm China Talk lần thứ 10 với chủ đề: “Bối cảnh trong nước và Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 19”. Diễn giả được mời là ông Giáo sư...

Đại sứ Ý Cecilia Piccioni nói chuyện tại Học viện Ngoại giao

Chiều ngày 6/11, tại buổi nói chuyện với giảng viên và các sinh viên khoa Chính trị quốc tế, Học viện Ngoại giao với chủ đề “45 năm quan hệ Việt Nam - Italy qua lăng kính của ngoại giao công chúng”, Đại sứ Italy, bà Cecilia Piccioni nhấn mạnh, Italy cam kết đầu tư 110 triệu euro vào...

Đại sứ Mỹ nói chuyện tại Học viện Ngoại giao

Ngày 24/10, Học viện Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Đại sứ trao đổi về chủ đề: “Xây dựng mối quan hệ đối tác Mỹ - Việt mạnh trong một thế giới đầy biến động” dưới sự chủ trì của Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink và Phó Giám đốc Học viện Lê Hải Bình. Đến dự Diễn đàn có một số cán bộ của ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube