Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nhotkhammani Souphanouvong

23:05 03/04/2016

Ngày 24/02/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Nhotkhammani Souphanouvong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam từ năm 1986 - 2011”, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Sơn Hải.

Anh 1 Edited

NCS Nhotkhammani Souphanouvong và người hướng dẫn TS. Đỗ Sơn Hải

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án đã góp phần làm rõ những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2011. Lịch sử của Lào và Việt Nam đã chứng minh sự gắn bó trong quan hệ giữa hai nước, sự an nguy và thịnh vượng của hai nước luôn có mối quan hệ qua lại hết sức chặt chẽ. Quan hệ đặc biệt Lào-Việt từ khi hình thành cho đến nay, đặc biệt là từ 1986 đến nay chịu sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng trong số đó nổi trội lên hơn cả và đóng vai trò chủ đạo gồm có nhân tố lịch sử, nhân tố lợi ích quốc gia, và nhân tố quốc tế và khu vực.

Anh 2 Edited

NCS Nhotkhammani Souphanouvong cùng các thầy cô trong Hội đồng

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS đã trình bày tóm tắt luận án và trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nhotkhammani Souphanouvong xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế với 6/6 phiếu thông qua, trong đó có 4/6 phiếu xuất sắc.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục