Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TẠM HOÃN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

THÔNG BÁO TẠM HOÃN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giản cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19, Học viện Ngoại giao quyết định tạm hoãn thi tuyển dụng Vòng 1 theo dự kiến vào ngày 5-6/8.