THÔNG BÁO TẠM HOÃN THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

00:00 30/09/2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giản cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19, Học viện Ngoại giao quyết định tạm hoãn thi tuyển dụng Vòng 1 theo dự kiến vào ngày 5-6/8.

Tùy theo diễn biến của dịch bênh COVID-19, Học viện Ngoại giao sẽ thông báo công khai lịch thi tuyển dụng mới tới các thí sinh trong thời gian phù hợp, trên trang thông tin điện tử của Học viện.

Trân trọng thông báo tới các thí sinh./.

Cùng chuyên mục