Giới thiệu sách

19:00 14/04/2020

GIỚI THIỆU SÁCH

I. DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN

1. Quan hệ Quốc tế (Updating…)

2. Luật Quốc tế

3. Kinh tế Quốc tế

4. Truyền thông - Văn hóa đối ngoại

II. DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT

1. Quan hệ Quốc tế

Tháng 06/2012          Tháng 02/2013        Tháng 06/2013          

Tháng 02/2014

Tháng 06/2015          Tháng 12/2017          Tháng 12/2019         

Tháng 11/2020

2. Luật Quốc tế

Tháng 06/2012        Tháng 12/2012          Tháng 06/2013           

Tháng 04/2014

Tháng 02/2015

3. Kinh tế Quốc tế

Tháng 08/2012          Tháng 06/2013          Tháng 04/2014          

Tháng 02/2020

4. Truyền thông - Văn hóa đối ngoại

Tháng 10/2012          Tháng 10/2013          Tháng 02/2014

Tháng 06/2014          

Tháng 10/2014         Tháng 12/2014          Tháng 06/2015

Tháng 10/2015

Tháng 09/2017         Tháng 12/2020

5. Việt Nam

5.1. Việt Nam - đối nội

Tháng 08/2012          Tháng 12/2012          Tháng 04/2013

Tháng 08/2013          Tháng 08/2014          Tháng 01/2020

5.2. Việt Nam - đối ngoại

Tháng 06/2012          Tháng 08/2012          Tháng 10/2012

Tháng 02/2013          Tháng 04/2013          Tháng 12/2013

Tháng 06/2014          Tháng 12/2014          Tháng 12/2015

Tháng 04/2019          Tháng 01/2020          Tháng 10/2020

5.3. Luật Việt Nam

Tháng 10/2012          Tháng 12/2013          Tháng 02/2015

Tháng 06/2015          Tháng 04/2016          Tháng 01/2019

5.4. Kinh tế Việt Nam

Tháng 10/2012          Tháng 02/2013          Tháng 04/2013

Tháng 12/2013          Tháng 06/2014          Tháng 02/2015

Tháng 09/2017          Tháng 05/2018          Tháng 11/2018

Tháng 01/2019          Tháng 05/2020          Tháng 01/2021

5.5. Tài liệu Đảng

Updating…

6. Châu Âu

Tháng 04/2013          Tháng 10/2013

7. Châu Á - Thái Bình Dương

7.1. Đông Nam Á

Tháng 06/2012          Tháng 06/2013          Tháng 08/2013

Tháng 04/2014          Tháng 07/2017          Tháng 05/2020

7.2. Đông Bắc Á

Tháng 06/2012          Tháng 08/2013          Tháng 12/2019

7.3. Nam Á - Thái Bình Dương

Tháng 08/2014          Tháng 08/2020

8. Các khu vực khác

Tháng 12/2012          Tháng 10/2013          Tháng 08/2014

Tháng 05/2019

9. Các nước lớn

9.1. Nga

Tháng 02/2013

9.2. Mỹ

Tháng 06/2012          Tháng 02/2014          Tháng 12/2014

Tháng 12/2019          Tháng 07/2020

9.3. Trung Quốc

Tháng 06/2012          Tháng 12/2012          Tháng 12/2013

Tháng 10/2014          Tháng 11/2018          Tháng 09/2020

10. Giáo trình

Tháng 10/2012

III. DANH MỤC KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

1. Khoá luận

2. Luận văn Thạc sĩ

3. Luận án Tiến sĩ 

 

IV. MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO

 1. Châu Á tiếng Anh -Việt - Pháp
 2. Châu Âu tiếng Anh - Việt - Pháp
 3. Châu Phi tiếng Anh - Việt
 4. HCM tiếng Việt - Anh - Pháp
 5. KTQT Tiếng Việt - Anh - Pháp
 6. LQT tiếng Việt - Anh - Pháp
 7. Mỹ La Tinh tiếng Anh - Việt
 8. Mỹ tiếng Việt-Anh-Pháp
 9. Nga tiếng Việt - Anh - Pháp
 10. QHQT tiếng Việt - Anh - Pháp
 11. Trung Đông tiếng Việt - Pháp - Anh
 12. Trung Quốc - Tiếng Việt - Anh
 13. Việt Nam (Tiếng Pháp)
 14. Việt Nam (Tiếng Anh)
 15. Việt Nam (Tiếng Việt)

Cùng chuyên mục