Sách Các khu vực khác tháng 12/2012

14:00 05/12/2012

 

1. Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật / Đỗ Đức Định (cb), Thái Văn Long, Trần Thị Lan Hương… - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 336 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Các vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này. Làn sóng nổi dậy của dân chúng các nước Bắc Phi - Trung Đông. Tác động của những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật ở châu Phi - Trung Đông đối với Việt Nam và giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với hai khu vực này.

SĐKCB: CP-V.00029 đến 00033

2. Cẩm nang về Trung Đông / Đỗ Đức Hiệp (cb), Phạm Kim Huế, Kiều Thanh Nga… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012. - 295 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giới thiệu những nét tổng quan về khu vực Trung Đông, bao gồm những đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và về quan hệ của Việt Nam với các nước Trung Đông. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu về 16 quốc gia Trung Đông như: Cata, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Iran, Libăng, Ixraen…

SĐKCB: TR.Đ-V.01015 đến 01021

3. Brasil đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Thiết Sơn. - H. : Từ điển Bách Khoa, 2012. - 247 tr. ; 21 cm.

Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề chính trị của Brasil hiện nay: Hệ thống chính trị, các thiết chế chính trị chính thức và không chính thức… ; những vấn đề kinh tế của Brasil như: Những nhân tố tác động đến tăng trưởng và cải cách kinh tế, các chính sách cải cách và mối quan hệ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện những vấn đề xã hội. Từ đó đưa ra một số đánh giá chung và khả năng mở rộng quan hệ với Việt Nam cũng như triển vọng kinh tế - chính trị Brasil.

SĐKCB: MLT-V.00006 đến 00015

4. Người Canada điều hành đất nước như thế nào / Eugene A. Forsey. - H. : Thế giới, 2012. - 52 tr. ; 28 cm.

Cuốn sách trình bày về hệ thống nghị viện của Canada từ những quyết định của những người sáng lập Liên bang tới những công việc hàng ngày của các nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện. Các thông tin hữu ích về Hiến pháp Canada, hệ thống tư pháp và quyền hạn của các tỉnh bang, thành phố.

SĐKCB: MLT-V.00016 đến 00025

 

 

Cùng chuyên mục