Tin tức nổi bật

Thông báo: Chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ

Thông báo: Chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ

Nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, đặc biệt trước bối cảnh dịch Covid-19 đang khiến thu nhập của nhiều gia đình bị ảnh hưởng, Học viện Ngoại giao đã ban hành Quy định về chương trình Học bổng Thắp sáng Ước