Tin tức nổi bật

Học viện Ngoại giao đón gần 1800 vận động viên đến nhận Racekit của Giải chạy Pháp ngữ

Học viện Ngoại giao đón gần 1800 vận động viên đến nhận Racekit của Giải chạy Pháp ngữ

Ngày 15/5 vừa qua, Học viện Ngoại giao đã triển khai phát Race kit cho vận động viên của Giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie lần đầu tiên được tổ chức bởi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF, Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF và Học viện Ngoại giao.