Talkshow Kinh nghiệm xin học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ nước ngoài

Talkshow Kinh nghiệm xin học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ nước ngoài

Ngày 15/5 vừa qua, tại phòng D205, Học viện Ngoại giao, Khoa Kinh tế Quốc tế đã tổ chức thành công buổi talkshow “Kinh nghiệm xin học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài”. Buổi talkshow là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ học tập và nghiên cứu dành cho sinh viên, giúp sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế có định hướng từ sớm trong việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết khi nộp hồ sơ xin học bổng du học nước ngoài.