Tin tức nổi bật

Hội thảo Ngoại giao số dành cho cán bộ ngoại giao Việt Nam

Hội thảo Ngoại giao số dành cho cán bộ ngoại giao Việt Nam

Ngày 31/08/2021, Civil Service College Singapore (CSC) và Technical Cooperation Directorate (TCD) thuộc Bộ Ngoại giao Singapore đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức trực tuyến Hội thảo Ngoại giao số (Workshop for Digital Diplomacy) dành cho cán bộ ngoại giao Việt Nam.