Học viện Ngoại giao và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ký Bản ghi nhớ Hợp tác qua hình thức trực tuyến

Học viện Ngoại giao và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ký Bản ghi nhớ Hợp tác qua hình thức trực tuyến

Chiều ngày 11/01/2024, Học viện Ngoại giao và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác bằng hình thức trực tuyến, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển (11/01/1969 - 11/01/2024).