Tin tức nổi bật

[Giới thiệu bài viết] “Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” và vai trò của các nước vừa và nhỏ

[Giới thiệu bài viết] “Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” và vai trò của các nước vừa và nhỏ

Trong những năm gần đây, “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” trở thành vấn đề được các nước trên thế giới bàn thảo nhiều và thường xuyên xuất hiện trong những văn kiện chính sách quốc gia, chương trình nghị sự và tuyên bố của các thể chế quốc tế cũng như trong nhiều bài phân tích của giới truyền thông và nghiên cứu về quan hệ quốc tế.