Chương trình "Green up DAV 2023"

Chương trình "Green up DAV 2023"

Ngày 29/05, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra chương trình “Green Up DAV 2023” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức. Chương trình thực hiện Công văn số 136-CV/ĐTNK-BPT về việc triển khai tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh trong năm 2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và thực hiện chương trình Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023.