Thông báo về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tại Học viện Ngoại giao năm 2023

21:00 20/07/2023

Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023 Học viện Ngoại giao thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Phòng Đào tạo Đại học

Cùng chuyên mục