Tin tức nổi bật

Hoạt động "Ngày làm việc tốt" tại Học viện Ngoại giao

Hoạt động "Ngày làm việc tốt" tại Học viện Ngoại giao

Nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023, căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức “Ngày làm việc tốt năm 2023”, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên được phát huy sức trẻ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao đã tổ chức và phối hợp cùng các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm, kêu gọi đoàn viên, thanh niên trong Học viện tham gia các hoạt động hưởng ứng.