Buổi trao đổi giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Bristol, Anh về chương trình đào tạo bậc thạc sĩ dành cho sinh viên Ngoại giao

Buổi trao đổi giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Bristol, Anh về chương trình đào tạo bậc thạc sĩ dành cho sinh viên Ngoại giao

Chiều ngày 3/11, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi trao đổi giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Bristol, Anh về chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ tại Đại học Bristol với 3 ngành học: MSc Marketing, MSc Global Operations and Supply Chain Management và MSc HRM and the Future of work