Tin tức nổi bật

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2022

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2022

Sáng ngày 23/6, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Học viện Ngoại giao với chủ đề “COVID-19 và Quan hệ quốc tế” đã được tổ chức thành công dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao.