Đối thoại Toàn cầu Galileo số 26: "Cuộc chạy đua chíp bán dẫn toàn cầu: Định vị, Thách thức và Cơ hội đối với Việt Nam"

Đối thoại Toàn cầu Galileo số 26: "Cuộc chạy đua chíp bán dẫn toàn cầu: Định vị, Thách thức và Cơ hội đối với Việt Nam"

Ngày 20/3/2024, Đối thoại Toàn cầu Galileo lần thứ 26 với chủ đề “Cuộc chạy đua chip bán dẫn toàn cầu: Định vị, Thách thức và Cơ hội đối với Việt Nam" đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao với sự tham gia của đông đảo sinh viên Học viện và từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.