Hội đồng Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025

00:00 13/08/2020

Ngày 13/8, Học viện Ngoại giao đã long trọng tổ chức Hội Nghị toàn thể thành lập Hội đồng Học viện tại Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34) năm 2018 và Nghị định số 99 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Học viện Ngoại giao đã lập kế hoạch, báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về phương án và quy trình thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao tiến hành tổ chức Hội nghị toàn thể thành lập Hội đồng Học viện theo kế hoạch.

Hội nghị đã nhất trí cao thông qua phương án thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất số lượng và tiến hành bầu cử các thành viên. Kết quả bầu cho thấy các ứng viên trúng cử đều đạt số phiếu rất cao, hứa hẹn đóng góp tích cực vào các chủ trương, chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển của Học viện Ngoại giao. Danh sách này sẽ được trình lên Bộ Ngoại giao để Bộ ra quyết định công nhận.

Đây là Hội đồng Học viện nhiệm kỳ đầu tiên của Học viện Ngoại giao, là dấu mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của Nhà trường, nhất là trong năm 2020, kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam.

Đ.A