Hai đội thi của Học viện Ngoại giao xuất sắc giành giải thưởng tại Vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25

Hai đội thi của Học viện Ngoại giao xuất sắc giành giải thưởng tại Vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25

Sáng ngày 26/11/2023, tại Hội trường Trần Chí Đáo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình tổng kết trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023 với sự tham gia của các đội thi đến từ các trường đại học trên toàn quốc.