Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, tiếp Nghị sĩ Tomasz Poreba.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, tiếp Nghị sĩ Tomasz Poreba.

Vào chiều ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã có cuộc gặp gỡ với Ông Tomasz Poreba, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị Sĩ EU Phụ Trách Quan Hệ Với Các Nước Đông Nam Á Và ASEAN, Nghị viện Châu Âu, để thảo luận và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.