CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Đối ngoại đa phương của Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”

22/08/2019

Ngày 21/8/2019, tại Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Đối ngoại đa phương của Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” Mã số: KX.04.27/16-20 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp ...

Tuyển SinhXem tất cả

Thông tin tiêu điểmXem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

28/06/2019

Liên kết giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam & Đại học Victoria Wellington, New Zealand Chương trình Liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington (New Zealand), đào tạo cử nhân các chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông. Ngoài ra, tùy thuộc vào việc lựa chọn các môn học theo quy định của ĐH Victoria sinh viên còn có thể được cấp bằng cử nhân song ngành: Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa ...

Thanh niên sinh viênXem tất cả

Sự kiệnXem tất cả