CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Những lợi thế trong công tác đào tạo tại Học viện Ngoại giao

15/07/2020

Với bề dày hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến ...

Tuyển SinhXem tất cả

Thông tin tiêu điểmXem tất cả

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

17/06/2020

Liên kết giữa Học viện Ngoại giao & Đại học Victoria Wellington (New Zealand) Chương trình Liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington (New Zealand), đào tạo cử nhân các chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông. Ngoài ra, tùy thuộc vào việc lựa chọn các môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington sinh viên còn có thể được cấp bằng cử nhân song ngành: Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa học ...

Thanh niên - sinh viênXem tất cả