CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Quan hệ quốc tế

  Quan hệ quốc tế

 • Truyền thông quốc tế

  Truyền thông quốc tế

 • Luật quốc tế

  Luật quốc tế

 • Kinh tế quốc tế

  Kinh tế quốc tế

 • Ngôn ngữ Anh

  Ngôn ngữ Anh

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Monash, Úc

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Monash, Úc

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG & ĐH Victoria Wellington, NZ

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG & ĐH Victoria Wellington, NZ

 • Chương trình liên kết với Đại học Flinders, Úc

  Chương trình liên kết với Đại học Flinders, Úc

 • Luật thương mại quốc tế

  Luật thương mại quốc tế

 • Châu Á - Thái Bình Dương học

  Châu Á - Thái Bình Dương học

 • Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Macquarie,Úc

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Macquarie,Úc

< >

Đăng ký nhận thông tin
từ Học viện Ngoại giao