Tin tức nổi bật

Toạ đàm "DAVers - Bạn sẽ là ai?"

Toạ đàm "DAVers - Bạn sẽ là ai?"

Ngày 15/08, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Tọa đàm “DAVers - Bạn sẽ là ai?” dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm mục đích giúp các bạn tân sinh viên Học viện định hướng sự phát triển của bản thân trong môi trường Học viện Ngoại giao, để từ đó có thể rèn luyện bản thân và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp phong phú khi bước vào thị trường lao động.