Chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với Thanh niên ASEAN tại Học viện Ngoại giao 2024

Chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với Thanh niên ASEAN tại Học viện Ngoại giao 2024

Chiều ngày 22/4/2024, chương trình đối thoại giữa Tổng Thư Ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề: “Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN” đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Sáng kiến “Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024” của Việt Nam.