Cựu sinh viên đóng góp vào chương trình đào tạo của Học viện Ngoại giao

15:00 27/08/2023

Sáng các ngày 21/8 đến 25/8 đã diễn ra lần lượt 05 buổi Hội thảo rà soát, đánh giá và cập nhật Chương trình Đào tạo trình độ Đại học của Học viện Ngoại giao.

Về phía Học viện Ngoại giao có sự tham gia của Ban Giám đốc Học viện Ngoại giao, Ban Đào tạo, các Khoa có chương trình đào tạo được rà soát, Đại diện các viện nghiên cứu và cán bộ quan tâm. Về phía khách mời tham dự, mỗi Khoa đều có sự tham gia của đại diện các Vụ liên quan từ Bộ Ngoại giao, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo từ các trường đại học có cùng ngành/chuyên ngành đào tạo, những nhà tuyển dụng trong lĩnh vực liên quan và cựu sinh viên của Khoa.

Chuỗi Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, với mục đích rà soát, đánh giá và cập nhật các Chương trình Đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Ngoại giao phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và để chuẩn bị cho kiểm định theo chuẩn FIBAA.

Những chương trình đào tạo được rà soát, đánh giá là chương trình của các ngành tại 05 Khoa, bao gồm: ngành Quan hệ Quốc tế và Châu Á - Thái Bình Dương, ngành Luật Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế, ngành Kinh tế Quốc tế và Kinh doanh Quốc tế, ngành Truyền thông Quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh.

Mở đầu mỗi buổi Hội thảo là báo cáo tóm tắt về các ngành học do các cán bộ, giảng viên đại diện từng Khoa trình bày. Sau khi lắng nghe bản báo cáo, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và chuyên gia lần lượt đưa ra ý kiến về Chương trình Đào tạo như: lượng tín chỉ, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện việc làm,... phù hợp với xu thế quốc tế.

Với tâm huyết đóng góp ý kiến vào việc xây dựng những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, cựu sinh viên Học viện Ngoại giao đã rất tích cực nêu ra quan điểm và góc nhìn thiết thực về tình hình giảng dạy, cơ hội nghề nghiệp và yêu cầu tuyển dụng ngày nay. Kết thúc Hội thảo, mỗi Khoa thảo luận, tổng kết lại vấn đề và đưa ra phương hướng đào tạo sinh viên trong những năm học tới.

Chuỗi Hội thảo đã diễn ra thành công trong bầu không khí cởi mở và sôi nổi với sự góp ý nhiều từ góc nhìn, kinh nghiệm của các thế hệ cựu sinh viên đại diện khi đến tham dự. Ý kiến đa chiều của cựu sinh viên không chỉ đóng góp vào chương trình đào tạo đa dạng, thiết thực mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của Học viện Ngoại giao.

Hy vọng rằng trong tương lai, Học viện Ngoại giao sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chuẩn quốc tế.

Minh Thúy - Nhật Trường

Cùng chuyên mục