Tin tức nổi bật

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại sứ quán Mỹ và Học viện Ngoại giao về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại sứ quán Mỹ và Học viện Ngoại giao về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 23/3/2022 Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ được đặt tại Học viện.