Đại diện Khoa KTQT thăm sinh viên liên kết tại Đại học Monash, Úc

Đại diện Khoa KTQT thăm sinh viên liên kết tại Đại học Monash, Úc

Chương trình Cử nhân quốc tế ngành Kinh doanh quốc tế là chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc, kéo dài 3 năm, gồm 1 năm học tại Học viện Ngoại giao và 2 năm học trực tiếp tại Đại học Monash, Úc. Tháng 2/2024 vừa qua, sinh viên Khoá 1 của Chương trình liên kết này đã chuyển tiếp sang giai đoạn 2 của chương trình học. Nhân chuyến công tác tại Úc, TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế đã đặc biệt dành thời gian đến thăm và hỏi han tình hình học tập, sức khỏe cũng như cuộc sống tại nước ngoài của các bạn sinh viên của Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao đang theo học Chương trình.