Viện Biển Đông: Thông báo Tuyển dụng năm 2024

16:15 08/07/2024

Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển dụng 05 Trợ lý nghiên cứu

Thông báo Tuyển dụng của Viện Biển Đông năm 2024: xem tại đây

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển kỳ thi Tuyển dụng Hợp đồng của Viện Biển Đông năm 2024: xem tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 26/7/2024, sáng từ 08:30-11:30; chiều từ 14:00-17:00 tại Phòng D713, Học viện Ngoại giao, số 69 chùa Láng, Học viện Ngoại giao;

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng 713, nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69 chùa Láng, Học viện Ngoại giao;

Liên hệ: Chị Hoàng Thị Lan, Phòng D713, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, số 69 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 038.516.3333.

Cùng chuyên mục