Đề án Tuyển sinh trình độ Đại học năm 2024

21:00 12/04/2024

Học viện Ngoại giao chính thức công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Tên cơ sở đào tạo:  HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Sứ mệnh: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội; nghiên cứu, dự báo chiến lược phục vụ hoạch định chính sách; tiên phong đóng góp đắc lực cho tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của Việt Nam.

Tầm nhìn: Học viện Ngoại giao nỗ lực kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện và nghiên cứu chuyên sâu để hội tụ và bồi dưỡng nên các cá nhân vượt trội, có khát vọng cống hiến, khả năng dẫn dắt và vươn ra thế giới.

Xem toàn bộ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Học viện Ngoại giao tại đây

Cùng chuyên mục