Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 12/2014

16:00 22/12/2014

1. Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo / Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 331 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách nêu rõ kiến thức và kỹ năng hết sức cơ bản của báo mạng điện tử như: Lịch sử ra đời và phát triển của báo mạng điện tử; đặc trưng cơ bản của báo mạng điện tử; quy trình sản xuất báo mạng điện tử; tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử; hình ảnh trên báo mạng điện tử; âm thanh trên báo mạng điện tử; video trên báo mạng điện tử.

SĐKCB: TTVH-V.00476 đến 00480

 

 

 

2. Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang (cb), Nguyễn Đức Dũng, Trần Thế Phiệt… - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 403 tr. ; 24 cm.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương, đi từ những nguyên tắc cơ bản khi viết cho báo mạng điện tử, đề cập đến các thể loại cơ bản nhất là thể loại tin, tường thuật, phỏng vấn… đến các thể loại phức tạp, có chiều sâu như phóng sự, điều tra hay bình luận. Tập thể tác giả vừa hệ thống những vấn đề lý thuyết, vừa đề cập đến những vấn đề thực tế bằng cách bao quát nhiều kỹ năng thực hành cho từng thể loại khác nhau trong sáng tạo tác phẩm.

SĐKCB: TTVH-V.00456 đến 00460

 

 

 

3. Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 262 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách được chia thành 4 chương, trong đó Chương 1 giới thiệu tổng quan về diễn đàn trên báo mạng điện tử như khái niệm về diễn đàn trên báo mạng điện tử, vai trò của diễn đàn trên báo mạng điện tử…, và đặc biệt, nêu lên một số đánh giá về tác động của diễn đàn trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay. Chương 2 giới thiệu các hình thức diễn đàn trên báo mạng điện tử. Chương 3 phân tích đặc điểm và các thành phần của diễn đàn trên báo mạng điện tử. Chương 4 nêu cách thức tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử.

SĐKCB: TTVH-V.00471 đến 00475

 

 

 

4. Tác phẩm chính luận báo chí / Trần Thế Phiệt. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 384 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức căn bản về thể loại tác phẩm chính luận báo chí trên cơ sở tiếp thu những thành tựu trong và ngoài nước về lý luận cũng như thực tiễn được cập nhật cho đến thời điểm năm 2014, bao gồm: khái niệm, vai trò và vị trí, sự hình thành và phát triển, phương thức, nội dung, hình thức phản ánh… Những vấn đề đó lại được chứng minh, luận giải trên cơ sở thực tiễn báo chí Việt Nam với các loại hình: báo in, báo nói, báo hình và báo mạng điện tử.

SĐKCB: TTVH-V.00461 đến 00465

 

 

 

5. Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Thanh Huyền . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 266 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức tổng quan về quan hệ công chúng; Sự hình thành và phát triển quan hệ công chúng trên thế giới; Mô hình tổ chức, quy trình hoạt động, đạo đức và sự chuyên nghiệp trong quan hệ công chúng. Cuối cùng, cuốn sách tìm về những dấu ấn khởi đầu của nghề quan hệ công chúng ở Việt Nam, những năm tháng bị lãng quên rồi trở lại một cách tươi mới và không ngừng phát triển vào thời gian gần đây.

SĐKCB: TTVH-V.00490 đến 00496

 

 

 

6. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo / Hồ Xuân Mai . - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 314 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách được chia làm hai phần: Phần một cung cấp những hiểu biết về vai trò của báo chí, đặc điểm của báo chí qua các giai đoạn và công tác biên tập báo. Phần hai gồm những bài tập thực hành được tuyển chọn từ thực tế trong các báo hàng ngày và một số bài được tuyển chọn từ những cuốn sách đang được giảng dạy trong các trường đại học trong nước.

SĐKCB: TTVH-V.00505 đến 00509

Cùng chuyên mục