Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 12/2013

15:00 09/12/2013

1. Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch giai đoạn 2011 -2020 / Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà (cb); Đặng Minh Đức… - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 256 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách phân tích nội dung chủ yếu về cơ chế phát triển sạch và vai trò của cơ chế phát triển sạch trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; phân tích một số chính sách và cơ chế ứng phó của Liên minh châu Âu về biến đổi khí hậu cũng như đánh giá thực trạng, kinh nghiệm triển khai, hợp tác giữa Liên minh châu Âu với Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á; phân tích các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Việt Nam. Đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch đến năm 2020.

SĐKCB: VN-V.11071 đến 11075

 

 

2. Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Nguyễn Thị Mai Hoa. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 417 tr. ; 20 cm.

Trên cơ sở khai thác tư liệu mới, chọn lọc, phân tích cẩn trọng các nguồn tư liệu của Việt Nam và của các bên có liên quan (Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc) cập nhật những quan điểm, thành tựu nghiên cứu mới nhất, cuốn sách phục dựng toàn diện bức tranh về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Qua đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta trong việc vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế; gợi mở những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và quan hệ quốc tế hiện nay.

SĐKCB: VN-V.11113 đến 11117

 

 

3. Đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử (1945 - 2012) / Đinh Xuân Lý. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013. - 444 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách dựa trên cơ sở nguồn tư liệu văn kiện Đảng và kế thừa kết quả nghiên cứu từ những ấn phẩm, các đề tài khoa học của các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài về đối ngoại, từ đó góp phần tìm hiểu chủ trương, chính sách đối ngoại; kết quả hoạt động đối ngoại trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới.

SĐKCB: VN-V.11118 đến 11127

 

 

4. Thông điệp Shangri - La. - H. : Thế giới, 2013. - 191 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách giới thiệu lại toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri - La 2013 và toàn văn những câu trả lời có sức thuyết phục cao của Thủ tướng. Bên cạnh đó là những nhận xét, đánh giá, ý kiến của các chính khách, nhà nghiên cứu và dư luận quốc tế (đã được đăng tải trong nước và quốc tế) với hy vọng có thể đem lại cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về thông điệp Shangri-La của Thủ tướng và quan điểm của đối ngoại Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.11168 đến 11172

 

 

5. Việt Nam, Ấn Độ và Tây Nam Á - Những mối liên hệ trong lịch sử và hiện tại: Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam, India and Southwest Asia - Historical links and present situation: International conference proceedings / Ngô Xuân Bình (cb); Girijesh Pant, Rama Rao Pappu, Simrit Kaur…. - H. : Từ điển Bách khoa, 2013. - 479 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách bao gồm các bài tham luận của rất đông đảo các học giả tập trung ở ba mảng nội dung chính, đó là quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Tây Nam Á và quan hệ Ấn Độ - Tây Nam Á. Trong đó các học giả chú ý đến những vấn đề như quan hệ văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và các mối quan hệ giữa các nước lẫn nhau trong đó có Việt Nam và Ấn Độ với các nước Tây Nam Á.

SĐKCB: VN-V.11275 đến 11281

Cùng chuyên mục