Sách Kinh tế quốc tế tháng 11/2018

09:00 27/11/2018

1. Những vấn đề kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Tư bản đương đại / Nguyễn Khắc Thanh (cb); Đoàn Xuân Thủy, Ngô Tuấn Nghĩa.  - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 196 tr. ; 21 cm.

Nội dung của cuốn sách được chia thành 3 chương, trong đó Chương 1 khái quát về hoàn cảnh lịch sử và những luận điểm cơ bản của V. I. Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chương 2 tập trung phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện tại và Chương 3 nêu lên những nguyên nhân phát triển và những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những kết luận của V. I. Lênin mà còn bổ sung những vấn đề mới chưa có ở thời kỳ nghiên cứu của ông.

SĐKCB: KTQT-V.01928 đến 01932

 

2. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam / Hoàng Văn Châu (cb); Từ Thúy Anh, Vũ Chí Lộc…  - H. : Bách khoa, 2014. - 252 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày tổng quan về Hiệp định TPP; Các kết quả đàm phán hiệp định TPP trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và mua sắm chính phủ… ; Phân tích cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong quá trình đàm phán TPP. Từ đó đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp của Việt Nam khi tham gia hiệp định TPP.      

SĐKCB: KTQT-V.01953 đến 01959

 

3. Sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á / Dương Minh Tuấn (cb); Phạm Quý Long, Nguyễn Anh Tuấn… - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 292 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Nội dung và tiến trình hình thành Hiệp định TPP; Từ đó nêu lên tác động của sự hình thành Hiệp định này đối với các nước Đông Bắc Á và liên hệ tới Việt Nam.    

SĐKCB: KTQT-V.02037 đến 02041

 

4. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab; Bộ Ngoại giao dịch và hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 279 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích chung.    

SĐKCB: KTQT-V.02132 đến 02135