Sách Luật Việt Nam tháng 02/2015

06:00 04/03/2015

1.

Chế định nguyên thủ quốc gia trong các hiến pháp Việt Nam / Đỗ Minh Khôi (cb); Vũ Văn Nhiêm, Phạm Thị Phương Thảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 208 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu dưới góc độ lý thuyết về vai trò, chức năng, thẩm quyền, địa vị pháp lý của nguyên thủ quốc gia trong mối liên hệ với mô hình thể chế; quyền hạn của nguyên thủ quốc gia ở một số nước; phân tích, đánh giá về chế định nguyên thủ quốc gia - Chủ tịch nước trong Hiến pháp của Việt Nam qua các hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013… Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất những kiến nghị mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch nước một cách đồng bộ, tương thích giữa các quyền với nhau và với mô hình thể chế, chế độ chính trị nói chung đặt trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay.

SĐKCB: VN-V.11626 đến 11635

2.

Bình luận khoa học bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 / Hà Thị Mai Hiên, Trần Văn Biên (cb); Lê Thị Hồng Nhung… - Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 739 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đã tập trung phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự; so sánh những điểm mới vừa được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật so với các quy định trước đây từ đó giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn các chế định pháp lý mà Bộ luật Tố tụng dân sự đặt ra.

SĐKCB: VN-V.11676 đến 11680

3.

Bình luận khoa học bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn (cb); Vương Thị Thanh Thúy, Chu Thị Lam Giang… - H. : Tư pháp, 2014. - 1059 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách phân tích, đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn của các quy định trong bộ luật Dân sự. Mặt khác, khi bình luận các tác giả chỉ dẫn những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trọng trong Bộ luật Dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành, giúp bạn đọc hiểu toàn bộ nội dung của Bộ Luật Dân sự.

SĐKCB: VN-V.11687 đến 11691

4.

Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Viện chính sách công và pháp luật. - H. : Lao động xã hội, 2014. - 750 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đề cập đến tất cả các chế định quan trọng của Hiến pháp năm 2013, phân tích những điểm mới, ý nghĩa của chúng và đề xuất những giải pháp thực thi từ góc độ nhận thức và quan điểm khoa học của cá nhân các nhà luật học và các chuyên gia.

SĐKCB: VN-V.11886 đến 11887

5.

Hiến pháp năm 2013: Sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc / Báo nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 531 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách tập hợp đầy đủ nội dung Hiến pháp Việt Nam từ ngày thành lập nước đến nay để bạn đọc thuận tiện trong tra cứu, nghiên cứu các bản Hiến pháp của nước ta và nhận thức đầy đủ hơn về sự phát triển trong xây dựng Nhà nước pháp quyền trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Sách đăng tải những thông báo, chỉ thị, nghị quyết về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cuốn sách cũng tuyển chọn các ý kiến của các tổ chức, cá nhân thể hiện tâm huyết và đại diện cho trí tuệ của toàn dân tộc.

SĐKCB: VN-V.12001

Cùng chuyên mục