Sách Truyền thông - Văn hóa đối ngoại tháng 10/2014

10:00 17/10/2014

1. Trí tuệ nhân loại / Dương Minh Khôi, Nguyễn Minh Hạnh: sưu tầm. - H. : Lao động xã hội, 2014. - 420 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách là một kho tàng kinh nghiệm quý giá, đúc kết từ tinh hoa trí tuệ của nhiều nhân vật tài danh trên thế giới ở các lĩnh vực chính trị, quân sự, tình báo, khoa học… Những trí tuệ độc đáo này, được lưu truyền qua các thế hệ, luôn mở ra những lối đi mới lạ và sự tiến bộ của xã hội.

SĐKCB: TTVH-V.00437 đến 00439

2. Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh. - H. : Thế giới, 2014. - 311 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách bao quát tất cả các mảng sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt chính trị - xã hội, và sinh hoạt trí thức, do đó đã tóm tắt, phác họa và minh định được ở chừng mực nào đó lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa. Nhưng còn hơn thế, tác giả chỉ ra cả những biến đổi của văn hóa Việt Nam ở thời đoạn Âu hóa, với sự rạn vỡ, hoặc biến đổi của những giá trị cũ và sự lên ngôi của những giá trị mới.

SĐKCB: TTVH-V.00442 đến 00446

 

3. Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đỗ Chí Nghĩa. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 201 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đi vào hai nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí. Đây là nội dung rất cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, song vì nhiều lí do còn chưa được đi sâu, khai thác và phân tích thấu đáo. Cuốn sách này sẽ đưa đến cho bạn đọc, nhất là các nhà báo, các nhà nghiên cứu và sinh viên báo chí những gợi mở cần thiết để làm sâu sắc thêm tư tưởng của Bác về báo chí, góp phần giải đáp những vấn đề nóng bỏng của thực tiễn báo chí hôm nay.

SĐKCB: TTVH-V.00451 đến 00455

 

4. Một nền báo chí phẳng / Đỗ Đình Tấn. - T.P. : Hồ Chí Minh. : Trẻ, 2014. - 216 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách là nghiên cứu của tác giả về tác động xã hội của báo chí dựa trên việc khảo sát các chiến dịch thông tin lớn trên báo Tuổi Trẻ Tp. HCM từ năm 2003 đến năm 2005, như “cơm tù “, “điện kế điện tử”, “bán lúa non”, “xây cầu Nông Sơn” và “ nhật ký Đặng Thùy Trâm”…). Qua đó, tác giả đã chỉ ra những điều kiện cần thiết để báo chí có thể tạo ra những tác động xã hội mạnh mẽ lên công chúng và trở thành một sức mạnh cho sự phát triển xã hội.

SĐKCB: TTVH-V.00481 đến 00484

5. Truyền thông quốc tế / Vũ Thanh Vân. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tổng hợp và khái quát những vấn đề cơ bản về báo chí và truyền thông, trình bày khái niệm, đặc điểm và các yếu tố thúc đẩy toàn cầu hóa thông tin, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng và đặc thù của ngành kinh doanh truyền thông trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, cuốn sách cũng xác định và làm rõ những thách thức trong việc quản lý cơ quan báo chí - truyền thông toàn cầu và trình bày những vấn đề cơ bản nhất về tập đoàn truyền thông như: khái niệm, con đường hình thành và các loại hình tập đoàn truyền thông.

SĐKCB: TTVH-V.00466 đến 00470

 

Cùng chuyên mục