Sách Đông Nam Á tháng 05/2020

12:00 14/05/2020

1.

Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ/ Tôn Sinh Thành.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2017.- 371 tr.; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu một cách tổng thể và liên tục đối với tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh và bản sắc văn hóa… của hợp tác giữa ASEAN với khu vực Đông Á nói riêng và khu vực châu Á nói chung, nhằm tìm ra bản chất và xu hướng chính của tiến trình này. Từ những thay đổi của kỳ vọng và nguồn lực dành cho hợp tác sẽ dẫn đến thay đổi cấu trúc hợp tác. Thay đổi kỳ vọng của ASEAN, các quốc gia Đông Á và châu Á về lợi ích kinh tế, tập hợp lực lượng chính trị và bản sắc văn hóa chung sẽ khiến hợp tác khu vực châu Á ngày càng mở rộng và đa dạng, hiệu quả hơn.

                                                                            SĐKCB: CA-V.2038- 2039

2.

ASEAN diệu kỳ: Vì một cộng động ASEAN phát triển bền vững/ Kishore Mahbubani, Jeffery SNG; Phạm Bích Thục (dịch).- H.: Thế giới, 2017.- 386 tr.; 21 cm.

Cuốn sách giải thích căn nguyên về sự khác biệt kỳ lạ của Đông Nam Á bốn làn sóng văn hóa đã đi qua Đông Nam Á: Ấn Độ, Trung Quốc, Hồi giáo và phương Tây, bên cạnh đó cuốn sách giải thích về hòa bình đã được kiến tạo như thế nào, tuy nhiên cũng có những cuộc tranh chấp, thậm chí những cuộc xung đột quân sự nhỏ. Ngoài ra, cuốn sách nhấn mạnh ASEAN vẫn cần sự ủng hộ và hợp tác của các cường quốc trên thế giới.

            SĐKCB: CA-V.2029- 2031

3.

Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và sự tham gia của Việt Nam/ Nguyễn Văn Hà (cb); Trần Khánh, Võ Xuân Vinh,..- H.: Khoa học Xã hội, 2018.- 216 tr.; 21 cm.

Cuốn sách nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống những nội dung mà AC, ba cộng đồng trụ cột đã thực hiện vào năm 2015, những nội dung sẽ được triển khai trong 10 năm tiếp theo đồng thời nêu lên những cơ hội, thách thức và các giải pháp trong quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam.

SĐKCB: CA-V.2053- 2054, CA-V. 2072- 2073

4.

Quan hệ Thái Lan- Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Ngô Tuần Thắng.­- H.: Thế giới, 2019.- 283 tr.; 21 cm.

Cuốn sách đề cập đến sự phát triển của mối quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỉ XXI và sự vận động trong quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc cũng như đưa ra một số nhận xét về mối quan hệ Thái Lan- Trung Quốc.

SĐKCB: CA-V.2077- 2079

5.

Chính sách đối ngoại trung lập của Campuchia giai đoạn 1953-1970/ Nguyễn Thành Văn.- H.:  Thông tin và Truyền thông, 2018.- 252 tr.; 21 cm.

Cuốn sách phân tích, lý giải tại sao Campuchia lựa chọn chính sách đối ngoại trung lập, những nhân tố tác động đến việc thực hiện chính sách này. Tiếp đến làm rõ quá trình hình thành, nội dung, mục tiêu của chính sách đối ngoại cũng như việc thực hiện hóa chính sách này. Bên cạnh đó, đánh giá về những đặc điểm, hệ quả của chính sách này đối với Campuchia và công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

                                                                                     SĐKCB: CA-V.2086- 2088

6.

Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Nguyễn Huy Hoàng, Dương Văn Huy,…- H.: Khoa học Xã hội. 2019.- 236 tr.; 21 cm

Cuốn sách trình bày các khái niệm về an ninh biển, an ninh phi truyền thống và an ninh phi truyền thống trên biển cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á trong thời gian qua. Bên cạnh đó cuốn sách phân tích thực trạng hợp tác ứng phó với các thách thức từ các cấp độ khác nhau.

                                                                                 SĐKCB: CA-V.2089- 2093