Sách Đông Bắc Á tháng 12/2019

13:00 13/12/2019

1. Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào / Hữu Ngọc. - H. : Thông tin và truyền thông, 2014. - 390 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách cho độc giả thấy một Nhật Bản tuy chịu ảnh hưởng của Khổng học, Phật học và Lão học nhưng không phụ thuộc vào chúng mà đã tạo nên một nền văn hóa dân tộc độc đáo. Trong diễn trình lịch sử, tuy phải đương đầu với nhiều vấn đề về “mối quan hệ truyền thống và hiện đại, Đông và Tây, văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, sáng tạo và cải biên, quốc gia và quốc tế”, Nhật Bản vẫn vượt qua được bằng việc dung hòa các “yếu tố đối lập” trên một cách khéo léo, một mặt bảo tồn truyền thống, mặt khác tiếp thu những tinh hoa văn hóa nước ngoài.

                                                                          SĐKCB: CA-V.1721 đến 1724

2An ninh Đông Bắc Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự gia tăng can dự châu Á của Hoa Kỳ / Hoàng Minh Hằng (cb); Nguyễn Ngọc Nghiệp, Vũ Thị Mai…. –-H. : Khoa học xã hội, 2015. - 200 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phần nào làm rõ những đặc điểm nổi bật của cục diện an ninh khu vực Đông Bắc Á dưới ảnh hưởng của việc Trung Quốc trỗi dậy và sự trở lại châu Á của Mỹ kể từ cuối thập niên 2000 đến nay. Cuốn sách đã góp phần vào việc nghiên cứu, lý giải những điều chỉnh chính sách đối ngoại và an ninh của các quốc gia trong khu vực những năm gần đây, giúp Việt Nam trong việc nhìn nhận và có đường lối chính sách hợp lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

SĐKCB: CA-V.1832 đến 1834

3Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 - 2016 / Trần Bách Hiếu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn này. Đồng thời, tác giả cũng tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,… cũng được luận giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất.

                                                                        SĐKCB: CA-V.02040 đến 02042

4Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991 / Trần Hoàng Long- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 240 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách làm rõ mối quan hệ thăng trầm giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1991, qua đó, đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, góp phần hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo đối với Nhật Bản và Trung Quốc- hai đối tác chiến lược của nước ta trong bối cảnh hiện nay.

                                                                                      SĐKCB: CA-V.2032 đến 2034

5Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Hiền,…- H.: Khoa học Xã hội, 2018. - 195 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tìm hiểu một số bài học về chiến lược, chính sách RTA của các nước Đông Á, trong đó tập trung phân tích bốn trường hợp nghiên cứu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Indonesia.

                                                                                            SĐKCB: CA-V.2066 đến 2668