Sách Mỹ tháng 12/2014

09:00 22/12/2014

 

1. Luật 101: Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ / Jay M. Feinman. - H. : Hồng Đức, Alphabooks, 2014. - 549 tr. ; 24 cm.

Tác giả đã đưa ra cái nhìn tổng quát và cập nhật đầy đủ về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm tư liệu mới về các vụ kiện được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xét xử năm 2009, khía cạnh pháp lý về cuộc chiến chống khủng bố và những tiến triển gần đây nhất của luật về Internet.

SĐKCB: MY-V.00914 đến 00916

2. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? / Nguyễn Cảnh Bình biên soạn. - H. : Thế giới, 2013. - 703 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách bao gồm những mẩu chuyện hấp dẫn về quá trình soạn thảo Hiến pháp, về những cuộc tranh luận cực kỳ gay go và nan giải trong quá trình soạn thảo bản Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787, những bức thư đầy tính nhân bản và trách nhiệm của những người tham dự Hội nghị lập hiến. Đặc điểm của cuốn sách này là không chỉ trình bày những luận điểm hậu thuẫn cho việc thành lập ra Nhà nước Liên bang với tên gọi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ như hiện nay mà cả những luận điểm chống lại sự hình thành này, đó là những điều chúng ta chưa hoặc là rất ít có điều kiện biết đến.

SĐKCB: MY-V.00899 đến 00903

3. Hợp tác và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở Đông Nam Á ba thập niên đầu sau chiến tranh Lạnh / Trần Khánh. - H. : Thế giới, 2014. - 347 tr. ; 22 cm.

Cuốn sách lý giải xu hướng cụ thể trong quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á cũng như cặp quan hệ Mỹ - Trung trong lịch sử đương đại - cặp quan hệ đang tác động sâu sắc, mạnh nhất đến xu hướng hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á nói riêng, trật tự thế giới nói chung trong ba thập niên đầu thế kỷ XXI.

SĐKCB: MY-V.00891 đến 00898

4. Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại / Lê Đình Cúc. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 316 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích sự hình thành và phát triển tôn giáo Mỹ, từ đó đi sâu nghiên cứu những tôn giáo lớn, phổ biến nhất ở Mỹ và những vấn đề nổi bật nhất của tôn giáo Mỹ trong đời sống xã hội Mỹ đương đại.

SĐKCB: MY-V.00922 đến 00926

Cùng chuyên mục