Sách Luật Việt Nam tháng 06/2015

11:00 15/06/2015

1.

Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp/ Lê Minh Toàn (cb); Lê Minh Thắng. – Xuất bản lần thứ 13. – H. : Chính trị quốc gia, 2013. – 476 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách giúp người đọc có sự hiểu biết và nắm bắt một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Từ đó xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mỗi cá nhân; giúp cho mỗi cá nhân hình thành nên ý thức và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật.

SĐKCB: VN-V.12018 đến 12027

2.

Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam / Trần Quốc Bình. – H. : Chính trị quốc gia, 2013. – 239 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung làm rõ và tìm ra những nguyên nhân, hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của Chính phủ trong quy trình lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

SĐKCB: VN-V.12063 đến 12067

3.

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước / Trần Thị Diệu Oanh. – H. : Chính trị quốc gia, 2013. – 268 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích những vấn đề cơ bản và thực trạng phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở nước ta từ năm 1945 đến nay. Đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở VN hiện nay.

SĐKCB: VN-V.12059 đến 12062


4.

Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính / Nguyễn Đức Mai. – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 371 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định tại các Chương XIX, XX của Bộ luật hình sự hiện hành được ban hành từ năm 2010 đến năm 2013 để phân tích làm sáng tỏ đầy đủ hơn nội dung các quy định này trong Bộ luật hình sự, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cuốn sách được chia thành 2 chương: Chương I: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Chương II: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

SĐKCB: VN-V.12048 đến 12049

5.

Hỏi – đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong quan hệ lao động của các loại hình doanh nghiệp (Theo Bộ luật lao động năm 2012) / Lê Thanh Nga, Nguyễn Thị Huyền. – H. : Chính trị quốc gia, 2013. – 386 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách chia làm 33 mục, 533 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ dựa trên các quy định của pháp luật lao động hiện hành.

SĐKCB: VN-V.12036 đến 12039


6.

Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư / Nguyễn Mạnh Tuân. – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 366 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về quan niệm và đặc điểm chung của nghề luật sư trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển của nghề luật sư trên thế giới và ở Việt Nam. Đặc biệt cuốn sách còn làm rõ các quy định của Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 cũng như các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của luật sư.

SĐKCB: VN-V.12032 đến 12035

7.

Một số vấn đề về giải thích pháp luật chính thức ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Duyên Thảo – H. : Chính trị quốc gia, 2014. – 236 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung phân tích nội hàm của khái niệm giải thích pháp luật, thực trạng giải thích pháp luật ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả và hoàn thiện các quy định pháp luật về giải thích pháp luật chính thức ở Việt Nam.

SĐKCB: VN-V.12068 đến 12072

Cùng chuyên mục