Sách Việt Nam - đối ngoại tháng 8/2012

14:00 08/08/2012

 1. Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới = The relationship between Vietnam - South Korea in the new international context / Ngô Xuân Bình (cb); Hồ Việt Hạnh, Nguyễn Bình Giang… - H. : Từ điển Bách Khoa, 2012. - 366 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (1992) cho đến cuối thập niên đầu thế kỷ XXI. Lịch sử quan hệ hai nước trước 1992 cũng được xem xét trong mối tương tác với thời kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Đồng thời, việc nghiên cứu vấn đề cũng xuất phát từ cách tiếp cận hệ thống Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới, trên tất cả các khía cạnh chủ yếu bao gồm chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác văn hóa, khoa học - công nghệ.

                                                                              SĐKCB: VN-V.10286 đến 10290

 

 

2. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới : Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Promoting Vietnam - India relation in the new context : International Workshop / Ngô Xuân Bình (cb); Lê Thị Hằng Nga. Seema Joshi… - H. : Từ điển Bách khoa, 2012, - 378 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách phân tích sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng. Đồng thời tập trung vào những vấn đề phát triển của Ấn Độ trong giai đoạn sau cải cách và hội nhập quốc tế… Từ đó đánh giá những thành tựu to lớn trong mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và dự báo triển vọng phát triển của mối quan hệ này trong thời gian tới.

                                                    SĐKCB: VN-V.10266 đến 10275

 

 

3. Quan hệ Việt Nam - Ucraina: Thực trạng và triển vọng / Nguyễn Quang Thuấn (cb); Danylenko Anatoliy, Gorodnia Nataliya… - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 296 tr. ; 21 cm.

\Cuốn sách trình bày bối cảnh quốc tế và những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Ucraina; phân tích thực trạng quan hệ hai nước giai đoạn 2001 - 2011. Từ đó, đưa ra định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ucraina giai đoạn 2011 - 2020.

                                                    SĐKCB: VN-V.10276 đến 10285

 

 

4. Xung đột trên biển Đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn / Hồng Lê Thọ, nhóm Bauvinal chọn lọc. - H. : Tri thức, 2012. - 314 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của các tác giả trong nước và nước ngoài được Hồng Lê Thọ, nhóm Bauvinal và thân hữu chọn lọc, chuyển ngữ với mong muốn cung cấp những thông tin gợi mở làm tiền đề cho những khảo cứu công phu và đầy đủ hơn về vấn đề biển Đông.

                                                    SĐKCB: VN-V.10429, 10430

 

 

5. Biển và đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi đáp / Hà Minh Hồng (cb); Trần Thuận, Trần Nam Tiến… - H. : Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2012. - 303 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách cung cấp những hiểu biết thông thường về biển và đảo Việt Nam trên các lĩnh vực chủ yếu: không gian biển - đảo, đời sống biển - đảo, thăng trầm biển - đảo, biển - đảo trong phát triển và hội nhập, hướng về biển - đảo. Đó là những lĩnh vực cần được nhận thức một cách chính xác, đồng bộ và thống nhất; tuy chưa phải là đã đầy đủ và logic, nhưng sự sắp xếp các lĩnh vực như thế sẽ toát lên được tính lịch sử và sinh động của các vấn đề biển - đảo vốn rất phong phú, đa dạng.

                                                     SĐKCB: VN-V.10431, 10432

 

 

6. Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 395 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách trình bày vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong biển Đông; việc xác lập các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ đó nêu lên thực trạng và giải pháp về vấn đề tranh chấp biển Đông.

                           SĐKCB: VN-V.10427, 10428 

Cùng chuyên mục