Sách Mỹ tháng 07/2020

07:00 21/07/2020

 

1. Xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI/ Nguyễn Lan Hương.- H.: Khoa học Xã hội, 2019.- 411 tr.; 24 cm.

Cuốn sách nghiên cứu về thực trạng và quy định xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ càng thiết thực hơn nữa trong việc mở ra lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ hai nước. Cuốn sách bao gồm các phần: 1) Thực trạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu thế kỷ XXI; 2) Thực trạng xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đầu thế kỷ XXI; 3) Ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ; 4) Luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ; 5) Hoa Kỳ và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí quốc tế; 6) Chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Hoa Kỳ; 7) Chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; 8) Triển vọng chính sách xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ.

SĐKCB: MY-V.1070-72

2. Chơi đến cùng: Tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố/ Michael V.Hayden; Đinh Trọng Minh (dịch).- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 638 tr,; 24 cm.

Bằng việc đi sâu phân tích các vấn đề như: tình báo Mỹ đã phản ứng như thế nào trong bối cảnh bị khủng bố; trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9, NSA làm những gì và sau đó thay đổi như thế nào, tác giả đã  cung cấp cho độc giả những thông tin liên quan đến hoạt động tình báo, chống khủng bố ở Mỹ.

SĐKCB: MY-V.1059-63

3. Quan hệ Hoa Kỳ- Nhật Bản giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Mạnh, Lê Thị Vân Nga,..- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 290 tr.; 24 cm.

Cuốn sách tập trung vào 3 nội dung nghiên cứu: Thứ nhất là những nhân tố chi phối đến quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản. Tiếp đến là quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản hiện nay, bao gồm các mối quan hệ về chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng và kinh tế. Cuối cùng là đánh giá tác động và triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản đến năm 2030 đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị thúc đẩy khả năng hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản và Hoa Kỳ vì lợi ích phát triển của Việt Nam.

SĐKCB: MY-V.1064

4. Phân cực chính trị ở Mỹ hiện nay: Tình hình, nguyên nhân và tác động/ Lê Thị Thu.- H.: Khoa học Xã hội, 2019.- 399 tr,; 21 cm.

Cuốn sách khái quát về hệ thống chính trị Mỹ và định nghĩa phân cực chính trị cũng như lịch sử hình thành và tình hình phân cực ở Mỹ hiện nay. Bên cạnh đó cuốn sách cũng nêu nguyên nhân và tác động của phân cực chính trị ở Mỹ. Cuối cùng là đánh giá xu hướng chính trị Mỹ trong thời gian tới.

SĐKCB: MY-V.1067-69

5. Chính sách biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới/ Phạm Cao Cường.- H.: Khoa học Xã hội, 2019.- 374 tr.; 21 cm.

Cuốn sách tập trung trình bày một số nội dung chính: 1) Phân tích những nhân tố tác động tới chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông trong thời gian qua; 2) Làm rõ quan điểm, chính sách của Hoa Kỳ đối với vấn đề biển Đông hiện nay và các xu hướng của nó; 3) Dự báo triển vọng chính sách của Mỹ đối với biển Đông và một số gợi ý cho Việt Nam.

SĐKCB: MY-V. 1073-77

6. Tác động của các nhân tố nội bộ đối với chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Donald Trump/ Tô Anh Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2019.- 399 tr; 21 cm.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một bức tranh tổng thể về các vận động chính trị, các va chạm tư tưởng, giá trị, ý thức hệ và văn hóa trong lòng nước Mỹ đang ở đỉnh cao của mẫu thuẫn kể từ sau chiến tranh Lạnh đến nay. Tác giả tập trung phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump nói riêng và chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ sau chiến tranh Lạnh nói chung.

SĐKCB: MY-V.1078-87