Sách Trung Quốc tháng 10/2014

11:00 17/10/2014

 

1. Tống Khánh Linh - Người phụ nữ vĩ đại của thế kỷ 20 / Thịnh Vĩnh Hoa. - H. : Văn học, 2013. - 339 tr. ; 21 cm.

Tác giả với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu danh nhân chính trị, đặc biệt là đối với cá nhân Tống Khánh Linh, xuất phát từ những sử liệu chân thực, ít được công bố, đã khắc họa sinh động chân dung một trong những người phụ nữ Á Đông vĩ đại nhất thế kỷ XX.

SĐKCB: TQ-V.00482 đến 00483

2. Lưu Thiếu Kỳ qua tự thuật và ghi chép / Hoàng Tranh. - H. : Văn học, 2013. - 331 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách xuất phát từ một góc nhìn độc đáo, đó là thông qua những ghi chép mang tính tự thuật, hồi tưởng của Lưu Thiếu Kỳ để phán ánh về quá trình trưởng thành, thành quả cách mạng và đường lối tư tưởng của ông.

SĐKCB: TQ-V.00484 đến 00485

3. Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: Tác động và đối sách của các nước Đông Á / Phạm Thái Quốc (cb); Đặng Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thu Phương… - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 356 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách đề cập đến bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI và sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ; Tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ đối với thế giới nói chung, các nước Đông Á nói riêng và một số đối sách của các nước Đông Á; Tóm lược quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Ấn Độ, từ đó đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam cần tranh thủ khai thác cơ hội cũng như chủ động đối phó với những thách thức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ.

SĐKCB: TQ-V.00491 đến 00500

4. Thiên cơ Trung Quốc / Vương Mông; Hồ Ngọc Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2014. - 603 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách viết về quá trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ khi Đảng cộng sản ra đời đến nay. Với bút pháp hồi ký, thông qua sự phê phán nước Trung Quốc cũ, sự phân tích ánh sáng huy hoàng và góc tối khúc khuỷu từ sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền, tác giả đã có những hồi tưởng chân thực, những kiến giải sâu sắc, với góc nhìn đa chiều về các vấn đề lịch sử nhạy cảm mà các cán bộ đảng viên, phần tử tri thức và nhân dân Trung Quốc cùng quan tâm.

SĐKCB: TQ-V.014621 đến 01463

5. Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn / Phạm Sỹ Thành (cb); Phạm Bảo Khánh, Nguyễn Mai Thanh… - H. : Thế giới, Công ty sách Thái Hà, 2013. - 319 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh khác nhau trong tiến trình phát triển của kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là một số rủi ro lớn mà nền kinh tế này có thể phải đối mặt trong năm hoặc mười năm tới. Các chuyên đã thảo luận những chủ đề đa dạng từ lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính công, đến quá trình đô thị hóa và thị trường bất động sản, hay cấu trúc dân số và sự chuyển đổi của thị trường lao động.

SĐKCB: TQ-V.01480 đến 01484

Cùng chuyên mục